iPhone

ทดสอบ Drop Test ระหว่าง Galaxy S3 กับ iPhone 4S ผลไอโฟนชนะ !!

วิดีโอชวนหวาดเสียว จัดทำโดยเว็บ AndroidAuthority โชว์การทดสอบปล่อยโทรศัพท์ตกลงมาจากที่สูง ระหว่าง Samsung Galaxy S3 กับ iPhone 4S ใครจะแข็งแรงกว่ากัน ผลคือ ??
1 245 246 247