Tips

Tips: วิธีตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ ของ AirTag ง่ายๆ ด้วยแอพ Find My

วันนี้ทีมงาน MacThai วิธีตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ ของ AirTag ง่ายๆ ด้วยแอพ Find My ให้เพื่อนๆได้ทราบกันครับ ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่แอพ “ ค้นหาของฉัน ” แอพ Find My ขั้นตอนที่ 2 : กดไปทีแถบ “ สิ่งของ ”


Tips: วิธีเปิด – ปิดการแสดงโฟลเดอร์ฮาร์ดดิสก์ Macintosh HD บนหน้าจอ Mac

วันนี้ทีมงาน MacThai วิธีเปิด – ปิดการแสดงโฟลเดอร์ฮาร์ดดิสก์ Macintosh HD บนหน้าจอ Mac ให้เพื่อนๆได้ทราบกันครับ เรียบเรียงโดยทีมงาน MacThai


Tips: วิธีเปิดใช้งาน Touch ID แทนการใส่รหัสผ่านบนแอพโน้ต สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Mac

วันนี้ทีมงาน MacThai วิธีเปิดใช้งาน Touch ID แทนการใส่รหัสผ่านบนแอพโน้ต สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Mac ให้เพื่อนๆได้ทราบกันครับ เรียบเรียงโดยทีมงาน MacThai


Tips: วิธีปรับตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ IP สำหรับ iCloud Private Relay เพื่อความเป็นส่วนตัว บน iOS 15

วันนี้ทีมงาน MacThai วิธีปรับตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ IP สำหรับ iCloud Private Relay เพื่อความเป็นส่วนตัว บน iOS 15 ให้เพื่อนๆได้ทราบกันครับ ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่แอพ “ การตั้งค่า ” ขั้นตอนที่ 2 : กดเข้าไปท


Tips: วิธีแชร์เนื้อเพลงที่ซิงค์ตรงจังหวะ จากแอพ Apple Music บน iPhone ไปยังแอพต่างๆ

วันนี้ทีมงาน MacThai วิธีแชร์เนื้อเพลงที่ซิงค์ตรงจังหวะ จากแอพ Apple Music บน iPhone ไปยังแอพต่างๆ ให้เพื่อนๆได้ทราบกันครับ ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่แอพ “ เพลง ” ขั้นตอนที่ 2 : เลือกเพลงที่เราต้องกา


Tips: วิธีเปิดใช้งาน iCloud Private Relay เพื่อความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น บน iOS 15

วันนี้ทีมงาน MacThai วิธีเปิดใช้งาน iCloud Private Relay เพื่อความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น บน iOS 15 ให้เพื่อนๆได้ทราบกันครับ ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่แอพ “ การตั้งค่า ” ขั้นตอนที่ 2 : กดเข้าไปที่ “ Apple ID ” ขั้น


Tips: วิธีเช็คประกัน AirPods ง่ายๆ ผ่านแอพ Apple Support

วันนี้ทีมงาน MacThai วิธีเช็คประกัน AirPods ง่ายๆ ผ่านแอพ Apple Support ให้เพื่อนๆได้ทราบกันครับ ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่แอพ “ Apple Support ” หรือในภาษาไทยคือ “ บริการช่วยเหลือ ” ขั้นตอนที่ 2 : พอเข้ามาที่ตัว


Tips: วิธีเปิดใช้งานคุณภาพเสียงแบบ Lossless บน Apple Music สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Mac

วันนี้ทีมงาน MacThai วิธีเปิดใช้งานคุณภาพเสียงแบบ Lossless บน Apple Music สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Mac ให้เพื่อนๆได้ทราบกันครับ เรียบเรียงโดยทีมงาน MacThai


Tips: วิธีเปิดใช้งาน Spatial Audio พร้อม Dolby Atmos บน Apple Music สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Mac

วันนี้ทีมงาน MacThai วิธีเปิดใช้งาน Spatial Audio บน Apple Music สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Mac ให้เพื่อนๆได้ทราบกันครับ เรียบเรียงโดยทีมงาน MacThai


Tips: วิธีเช็คประกัน AirPods จากแอพการตั้งค่า บน iOS 15

วันนี้ทีมงาน MacThai วิธีเช็คประกัน AirPods จากแอพการตั้งค่า บน iOS 15 ให้เพื่อนๆได้ทราบกันครับ ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่แอพ “ การตั้งค่า ” ขั้นตอนที่ 2 : กดไปที่ “ บลูทูธ ” ขั้นตอนที่ 3 : เลือก “ AirPods ” 


1 2 3 50