YouTube และอีกหลายระบบของ Google ล่มทั่วโลก !! ยังไม่ทราบสาเหตุ

youtube-down

มีผู้ใช้บริการ YouTube รวมถึงบริการหลายส่วนของ Google รายงานว่าไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งปัญหานี้เป็นพร้อมกันทั่วโลก ไม่ได้เป็นแค่ในไทยเท่านั้น

โดยจากการค้นหาในระบบ DownDetector พบว่าก่อนที่ระบบจะล่มนั้นมีการเรียกใช้งาน YouTube จำนวนมากเข้ามาก่อนที่จะล่มไป ทำให้ผู้ใช้เจอข้อความ “500 Internal Server Error”

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าระบบ Google Play Store เจอปัญหาด้วยเช่นกันในบางพื้นที่ และยังไม่มีการแจ้งปัญหาที่เกิดว่าจากสาเหตุใด

ที่มา – 9to5google