Tips: วิธีลบข้อมูลสำรอง iCloud บนอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud

วันนี้ทีมงาน MacThai วิธีลบข้อมูลสำรอง iCloud บนอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ให้เพื่อนๆได้ทราบกันครับ

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่แอพ “ การตั้งค่า ”

ขั้นตอนที่ 2 : กดเข้าไปทีแท็บ “ Apple ID ”

ขั้นตอนที่ 3 : กดเข้าไปทีแท็บ “ iCloud ”

ขั้นตอนที่ 4 : กดเข้าไปทีแท็บ “ จัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ”

ขั้นตอนที่ 5 : กดเข้าไปทีแท็บ “ ข้อมูลสำรอง ”

ขั้นตอนที่ 6 : เลือกอุปกรณ์ที่เราต้องการจะลบเอกสาร และข้อมูลที่เราได้สำรองเอาไว้

ขั้นตอนที่ 7 : พอเลือกอุปกรนณ์ได้แล้ว ให้กดเข้าไปที่แท็บ “ ลบข้อมูลสำรอง ”

ขั้นตอนที่ 8 : กดเข้าไปที่แท็บ “ ปิดใช้และลบ ” แล้วรอสักครู่

เรียบเรียงโดยทีมงาน MacThai