Apple เปิดรับสมัครทีมงาน “ผู้ดูแลการกระจายสินค้า” เพิ่มเติมในประเทศไทย

หลังจากที่ทีมงาน MacThai ได้รายงานไปช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ถึงการที่ iMac M1 บางรุ่นถูกผลิตขึ้นที่ประเทศไทย รวมถึงการประกาศรับสมัครตำแหน่งงานด้าน Supply Chain ของแอปเปิลในไทย

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา แอปเปิลได้มีการเปิดรับสมัครตำแหน่งใหม่ในชื่อ “Thailand – Distribution Account Manager”

ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดูแลประจำในประเทศไทย และมีหน้าที่หลายอย่างที่มีความน่าสนใจ เช่น

  • เป็นผู้ดูแลและขยายระบบการกระจายสินค้า ในประเทศไทย
  • มองหาโอกาสใหม่ๆ ในการกระจายสินค้า
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าภายนอกและภายใน
  • สามารถนำเสนองานพรีเซนต์กับพาร์ทเนอร์ บริหารโครงการได้เป็นอย่างดี

ทีมงาน MacThai ตรวจสอบพบว่าแอปเปิลได้มีการประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ในส่วน Supply Chain ในไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉพาะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีมากกว่า 3-4 ตำแหน่งที่ประจำในไทย

น่าสนใจว่าแอปเปิลอาจจะมีการผลิตสินค้าหรืออุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม โดยใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเพิ่มขึ้นในอนาคตก็เป็นได้

รายงานโดย
ทีมงาน MacThai

ข่าวแอปเปิลย้ายฐานการผลิตเข้ามาในไทย และประเทศในภูมิภาค