[ลือ] Apple วางแผนที่จะเพิ่มยอดการจัดส่ง iPhone รุ่นที่รองรับ 5G แบบ mmWave ในปี 2021 ให้สูงขึ้น

รายงานฉบับล่าสุดของ DigiTimes เผยให้เห็นว่า Apple จะเพิ่มยอดการจัดส่ง iPhone รุ่นที่รองรับ 5G แบบ mmWave ในปี 2021 สูงขึ้น เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น และการสนับสนุนเทคโนโลยี 5G แบบ mmWave ในทั่วโลกนั้นดีขึ้น

ในปัจจุบัน Apple จะวางขาย iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max รุ่นที่รองรับ 5G แบบ mmWave ในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น และมีแนวโน้มสูงที่ Apple จะงดนำเสนอ iPhone รุ่นที่รองรับ 5G แบบ mmWave ให้กับประเทศอื่นๆ จนกว่าเทคโนโลยีนี้จะพร้อมใช้งานในวงกว้างมากยิ่งขึ้น คาดว่าความพร้อมในการใช้งาน 5G แบบ mmWave ในวงกว้างนั้นจะเกิดขึ้นได้ภายในปี 2021 นี้ และด้วยเหตุนี้ Apple จึงตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดการจัดส่ง iPhone รุ่นที่รองรับ 5G แบบ mmWave ในปี 2021

คาดว่า Apple จะเพิ่มเป้าหมายในการจัดส่งสมาร์ทโฟน 5G แบบ mmWave ในปี 2021 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในระหว่างการฟื้นตัวอย่างมีเสถียรภาพ และความต้องการโมดูล AiP ที่รองรับ 5G แบบ mmWave ในปี 2021 นี้ จะทำให้ iPhone นั้นเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก

ในปี 2020 ที่ผ่านมา Apple ปรับลดประมาณการการจัดส่ง iPhone รุ่นที่รองรับ 5G แบบ mmWave เนื่องจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกันในสหรัฐอเมริกา และยุโรปได้รับผลกระทบขั้นรุนแรงมาจากการแพร่ระบาดของ​ COVID-19

iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max‌ นั้นเป็น ‌iPhone รุ่นแรกของ Apple ที่มาพร้อมกับการเชื่อมต่อเทคโนโลยี 5G การเชื่อมต่อเทคโนโลยี 5G นั้นจะประกอบไปด้วย 2 ประเภทหลักๆได้แก่ 5G แบบ mmWave ซึ่งถือเป็นมาตรฐานต่อไปที่นำมาใช้อย่างกว้างขวาง ซึ่งให้ความเร็วที่รวดเร็วเป็นพิเศษ และการเชื่อมต่อ 5G แบบ Sub-6GHz ซึ่งในปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นตัวเลือกหลักในตอนนี้ ที่ถูกใช้งานไปทั่วโลก เครือข่าย 5G แบบ mmWave จะทำงานผ่านคลื่นวิทยุความถี่สูงที่มีตั้งแต่ 24Ghz ไปจนถึง 40Ghz

เนื่องจากความถี่ที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้เทคโนโลยี 5G แบบ mmWave นั้นยังมีข้อจํากัดอยู่ และต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยกว่า และมีราคาที่แพงกว่าเมื่อเทียบกันกับ 5G แบบ Sub-6GHz ในตอนนี้เมือง และประเทศต่างๆในทั่วโลกยังคงอยู่ในขั้นตอนแรกของการนำเทคโนโลยี 5G แบบ mmWave มาใช้งาน แม้แต่ในพื้นที่ที่มีเทคโนโลยี 5G แบบ mmWave ความเร็วให้การใช้งานก็จะแตกต่างกันไป ซึ่งจะขึ้นอยู่กับตัวอุปกรณ์ของผู้ใช้ และการอยู่ใกล้เสาสัญญาณ 5G แบบ mmWave

ที่มา – MacRumors