Apple ได้รับสิทธิบัตรอันใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของ MacBook Pro ที่มีชื่อว่า “ Deployable Feet ”

Apple ได้รับสิทธิบัตรอันใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของ MacBook Pro ที่มีชื่อว่า “ Deployable Feet ”

สิทธิบัตรที่มีชื่อว่า “ Deployable Feet for Display Articulation and Thermals Performance ” ถูกค้นพบโดย Patently Apple โดยที่ตัวสิทธิบัตรอันนี้ได้รับการรับรองจากสำนักสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ( United States Patent and Trademark Office ) โดยที่ตัวสิทธิบัตรดังกล่าวนั้นได้อธิบายเอาไว้ว่า MacBook Pro ที่มีบานพับที่สามารถขยับขึ้นจากด้านหน้า และด้านหลังของอุปกรณ์ได้ บานพับที่สามารถใช้งานได้ของ Apple นั้นสามารถขยายออกได้อย่างน้อย 3.8 มิลลิเมตรซึ่งจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของอากาศใต้เครื่องอย่างมีนัยสำคัญ

ในรูปลักษณ์อื่นๆ บานพับสามารถใช้งานได้ผ่าน gear train , pneumatics , electro-mechanics , or simply flipped out manually by a user การยื่นเอกสารยังแสดงให้เห็นว่าฐานทั้งหมดของ MacBook Pro สามารถขยายออกได้เป็นฟุต

ภายในสิทธิบัตรอธิบายว่าขาตั้งที่ใช้งานได้อาจเป็น “ วิธีที่มีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนของอุปกรณ์ ” โดยไม่ต้องใช้พื้นที่ภายในกับส่วนประกอบขนาดใหญ่เช่นพัดลมเพื่อให้แน่ใจว่า MacBook ยังคง “ บางและน้ำหนักเบาในขณะเดียวกันก็รวมถึงคุณสมบัติมากมายที่ให้ประสิทธิภาพสูง ”

เนื่องจากจำนวน และประสิทธิภาพของส่วนประกอบภายในเพิ่มขึ้นความต้องการด้านความร้อน และอื่นๆในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นกัน ดังนั้นจึงมีความต้องการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการระบายความร้อนของอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นที่พึงปรารถนาสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะรวมคุณสมบัติที่สามารถปรับใช้งานได้ซึ่งสามารถเพิ่มระยะห่างของส่วนฐาน และยังปรับปรุงประสิทธิภาพของปริมาตรภายในของส่วนฐานในขณะที่ยังคงรักษาฟอร์มแฟคเตอร์แบบพกพาและเพรียวบาง

ในรูปแบบที่ส่วนที่ใช้งานได้มีขนาดใหญ่ขึ้น ภายในสิทธิบัตรได้ระบุเอาว่า “ คุณลักษณะที่ใช้งานได้อย่างน้อยสามารถกำหนดช่องระบายอากาศได้บางส่วนเมื่อนำไปใช้งาน ” อาจเพิ่มช่องระบายอากาศโดยเฉพาะ ซึ่งรวมไปถึงเพิ่มการไหลเวียนของอากาศตามธรรมชาติที่อยู่ใต้อุปกรณ์

นอกจากนี้ Apple ยังอธิบายว่าฟุตที่ใช้งานได้ถูกผูกเข้ากับซอฟต์แวร์ของ Mac เมื่ออยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานได้โปรเซสเซอร์ของ Mac อาจได้รับอนุญาตให้ร้อนขึ้นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น เนื่องมาจากการไหลเวียนของอากาศที่เพิ่มขึ้นในเครื่อง Mac ที่มีพัดลม และบานพับที่สามารถปรับใช้งานได้ความเร็วของพัดลมจะถูกกำหนด “ อย่างน้อยบางส่วน ” ตามขอบเขตของการปรับใช้

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถรวมเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับอุณหภูมิ หรือความเร็วในการประมวลผลของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยหนึ่งตัว และให้สัญญาณตอบสนองต่อการตรวจจับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถรวมพัดลมเพิ่มเติมได้โดยที่ความเร็วของพัดลมอย่างน้อยบางส่วนขึ้นอยู่กับสถานะของคุณสมบัติที่ใช้งานได้

ภายในเอกสารยังได้ระบุถึงการสิ้นเปลืองพื้นที่ภายใน MacBook ซึ่งอาจทำให้เกิดการใช้งานได้ เสนอว่าเมื่ออยู่ในตำแหน่งที่ปรับใช้พื้นที่ภายในที่ใช้ในการจัดเก็บขาตั้งอาจถูกเปลี่ยนใหม่ให้ “ ใช้งานได้โดยเสาอากาศหรือลำโพง ”

การออกแบบมีข้อดีเพิ่มเติมคือทำให้บานพับจอแสดงผลมีระยะห่างท่ีมากขึ้นในการหมุน รวมทั้งการปรับปรุงมุมของอุปกรณ์สำหรับการพิมพ์ และการเพิ่มความสูงของจอแสดงผลเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

ที่มา – MacRumors