Apple เปิดตัวโครงการ Path to Apple Card ให้คำแนะนำผู้ไม่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิตให้ได้รับอนุมัติในอนาคต

Apple เปิดตัวโครงการใหม่ชื่อว่า Path to Apple Card หรือ “เส้นทางสู่ Apple Card” เพื่อให้ผู้ที่ไม่ผ่านอนุมัติ Apple Card ปรับปรุงสุขภาพทางการเงินของตัวเองให้ได้รับอนุมัติบัตรเครดิตในอนาคตต่อไป

โดยปกติแล้ว ผู้ที่ไม่ผ่านอนุมัติ Apple Card จะต้องรอระยะเวลาอีก 4 เดือนจึงจะสามารถสมัครบัตรเครดิต Apple Card ครั้งถัดไปได้ ซึ่ง Goldman Sachs สถาบันการเงินที่อยู่เบื้องหลังการอนุมัติบัตรเครดิตจะเชิญผู้ที่ไม่ได้รับอนุมัติบัตรเข้าโครงการ Path to Apple Card และถ้าผ่านโครงการนี้แล้วก็จะได้รับเชิญให้อนุมัติ Apple Card อีกครั้ง

โครงการ Path to Apple Card มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ลูกค้าที่ไม่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิตได้รับรู้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการเงินของตัวเองว่า ทางธนาคารเห็นอะไร และทำไมลูกค้าจึงไม่ได้รับอนุมัติบัตร ซึ่ง Apple จะส่งอีเมลคำแนะนำทุกเดือนว่าควรทำอย่างไรเพื่อเพิ่มโอกาสในการอนุมัติบัตรเครดิตในอนาคต

นอกจากนี้ Apple ยังเปิดตัวหน้าเว็บ Financial Health เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Apple Card ด้วย โดย Apple ระบุว่าโลกของเครดิตเป็นเรื่องซับซ้อน ซึ่งเหตุผลที่สร้าง Apple Card ขึ้นมาคือต้องการให้ง่ายและคนเรียนรู้ได้

ปัจจุบัน โครงการนี้ยังมีเฉพาะประเทศสหรัฐฯ​ ที่มีให้บริการบัตรเครดิต Apple Card เท่านั้น

ที่มา – 9tot5Mac