Tip: วิธีโทร FaceTime โดยไม่ต้องบันทึกเบอร์ลงใน Contacts ก่อน

facetime_without_contact

หลายคนคิดว่า การโทรผ่าน FaceTime จำเป็นต้องเปิดแอพ FaceTime ขึ้นมาเพื่อโทรเท่านั้น และบางครั้งก็อาจจะไม่สะดวกถ้าคนที่เราต้องการจะโทรไปหาไม่มีเบอร์อยู่ใน Contacts ซึ่งแอพ FaceTime เรียกได้แต่ Contacts เท่านั้น

วันนี้ทีมงาน MacThai จะนำมาให้รู้จักการโทร FaceTime โดยเราไม่จำเป็นต้องบันทึกชื่อไว้ใน Contacts ก็ได้

1. โทร FaceTime แบบเห็นหน้า

  • ทำการเปิด Safari แล้วพิมพ์ว่า facetime:// ตามด้วยเบอร์หรืออีเมลที่เราต้องการโทรไปถึงบนช่องที่ให้ใส่เว็บไซต์ (ใช้ได้ทั้ง Mac และ iOS)

screen-shot-2016-11-29-at-7-46-25-pm

  • ลากคลุมอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการ คลิกปุ่มลง และกด FaceTime ก็สามารถโทรออกได้ทันที (เฉพาะ Mac)

screen-shot-2016-11-29-at-7-51-29-pm

จากนั้นก็จะเรียกแอพ FaceTime ขึ้นมา และเราก็กดยืนยันโทรออกก็สามารถโทรออกได้ทันที

2. โทร FaceTime Audio

สำหรับวิธีโทร FaceTime แบบเห็นหน้าผ่าน Safari มี 2 วิธี คือ

  • ทำการเปิด Safari และพิมพ์คำว่า facetime-audio:// และตามด้วยเบอร์หรืออีเมลที่เราต้องการโทรไปถึงบนช่องที่ให้ใส่เว็บไซต์ (ใช้ได้ทั้ง Mac และ iOS)
  • ลากคลุมอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการ คลิกปุ่มลง และกด FaceTime Audio ก็สามารถโทรออกได้ทันที (เฉพาะ Mac)

จากนั้น ตัวเครื่องจะมีการให้กดยืนยันการโทรออกอีกรอบ ก็สามารถโทรออกได้แล้วครับ

เรียบเรียงโดย
ทีมงาน MacThai