Siri แอบบอกใบ้วันจัดงาน WWDC 2016

wwdc_2016_siri

ถึงหน้าเว็บของ Apple จะยังไม่มีข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับงาน WWDC 2016 ในปีนี้ แต่หลังจากที่ได้มีผู้ลองถาม Siri ในภาษาอังกฤษถึงวันจัดงาน Siri ก็จะบอกเราว่า งาน WWDC 2016 จะถูกจัดขึ้นในวันที่  13-17 มิถุนายน 2016

The Worldwide Developers Conference (WWDC) will be held June 13 through June 17 in San Francisco, I can’t wait!

wwdc_16_siri

ซึ่ง Siri จะตอบคำถามนี้เมื่อเราตั้งค่า Siri ให้เป็นภาษาอังกฤษ ทางทีมงาน MacThai ได้ลองถาม Siri ในภาษาไทยดู แต่ Siri ก็ไม่สามารถบอกได้

งาน WWDC หรือ Worldwide Developer Conference เป็นงานประชุมนักพัฒนาที่ Apple จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปีเพื่อเปิดตัว iOS และ OS X ตัวใหม่และสินค้าอื่นๆ รวมถึงเป็นงานสัมมนาในการให้ความรู้, workshop สำหรับนักพัฒนาที่พัฒนาทั้งซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานกับอุปกรณ์จาก Apple ในปีนี้ Apple ยังไม่มีหน้าเว็บหรือ Theme งานออกมาซึ่งนับว่าช้ากว่าปกติ ในช่วงเวลานี้ของปีที่แล้ว Apple ได้เปิดหน้าเว็บแสดงรายละเอียดของงานแล้ว

ซึ่งก็ตรงกับข่าวเก่า พบการจองศูนย์ประชุม Moscone West อาทิตย์กลางเดือน หรือช่วงวันที่ 13-17 มิถุนายน

ที่มา – 9to5Mac