Apple ปล่อยโฆษณา Apple Watch พร้อมกัน 3 ชุด: Rise, Up และ Us

Apple-watch

หลังจากที่ Apple Watch วางขายอย่างเป็นทางการวันนี้ที่ต่างประเทศ ก็ได้ส่งโฆษณา 3 ชุดออกอากาศทางทีวี คือ Rise, Up และ Us

Rise เป็นโฆษณาที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ Apple Watch ในชีวิตประจำวันว่าอำนวยความสะดวกได้อย่างไรบ้าง เช่น ใช้แผนที่นำทาง, ใช้เป็นนาฬิกาปลุก, ดูข้อความเข้า, ใช้เป็นตั๋วในที่ทำงาน

Up เป็นโฆษณาที่เน้นการใช้ Apple Watch กับเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกาย เช่น ตั้งเป้าหมาย, ติดตามผลการออกกำลังกาย

Us เน้นเรื่องการใช้ Apple Watch ในฟีเจอร์เกี่ยวกับการติดต่อกับเพื่อนและคนรู้จัก เช่น sketch ที่ใช้วิธีวาดรูปส่งไปให้, Emoji, ส่ง heartbeat