Samsung ตั้งแผนกเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาจอภาพสำหรับใช้ใน iPad, MacBook ให้ Apple โดยเฉพาะ

มีรายงานล่าสุดเปิดเผยว่า ซัมซุงได้จัดตั้งทีมเฉพาะกิจ ซึ่งมีพนักงานถึงกว่า 200 คน เพื่อพัฒนาและผลิตจอภาพสำหรับบริษัทคู่รักคู่แค้นอย่างแอปเปิลโดยเฉพาะ ซึ่งก็น่าสนใจว่าความสัมพันธ์ของสองบริษัทนี้อาจดีขึ้นมากแล้วก็ได้

duet-display-ipad-mac

สำนักข่าว Bloomberg ระบุว่าทีมงานกว่า 200 คนในบริษัท Samsung Display ทีมนี้ มีหน้าที่พัฒนาชิ้นส่วนจอภาพเพื่อใช้ใน iPad และ MacBook โดยข้อมูลในการพัฒนาทั้งหมดจะมีเพียงแค่ทีมงานทีมนี้กับแอปเปิลเท่านั้นที่ทราบ ซึ่งทีมเฉพาะกิจดังกล่าวนี้เพิ่งตั้งขึ้นเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เอง

นักวิเคราะห์จาก IHS ให้ความเห็นต่อข่าวดังกล่าวว่าการที่ซัมซุงยอมตั้งแผนกเฉพาะเพื่อดูแลแอปเปิล สะท้อนว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองบริษัทนี้ดีขึ้นมาก จากเมื่อก่อนที่มีคดีฟ้องร้องใส่กันมาตลอด ขณะเดียวกันก็สะท้อนว่าแอปเปิลยังต้องพึ่งพาชิ้นส่วนจากซัมซุง แม้ที่ผ่านมาบริษัทพยายามตีจากไปใช้บริการผู้ผลิตรายอื่นอย่างเช่น LG ซึ่งก็มีแผนกเฉพาะกิจสำหรับแอปเปิลนี้อยู่เช่นกัน

ที่มา: Bloomberg