Apple Watch ของปลอมเริ่มมีขายบน eBay แล้ว

fake-apple-watch-640x367

ดูเหมือนหลายคนจะรอให้แอปเปิลเปิดขาย Apple Watch ไม่ไหว เลยเริ่มมีคนทำของปลอมออกมาขายบ้างแล้วบน eBay โดยราคาก็สูงถึง $260 หรือประมาณ 7,800 บาทเลยทีเดียว

แต่ถึงแม้จะดูปลอมและราคาสูงขนาดนี้ ก็ยังมีคนที่หลงไปซื้อ ซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศหลายที่ก็ออกมาบอกหลายคนว่าห้ามไปซื้อเด็ดขาด

fake+apple+watch+2

ซึ่งภาพของ Apple Watch ปลอมที่ออกมาหลายเรือนก็คงจะดูกันได้ไม่ยากว่าปลอมแค่ไหน อย่างไรก็ดีคาดว่าแอปเปิลจะเปิดขาย Apple Watch ในช่วงเดือนมีนาคม 2015 นี้

ที่มา – Cult of Mac

fake+apple+watch