Apple โชว์ครึ่งหนึ่งของร้าน Apple Store ทั้งหมด ใช้พลังงานสะอาด 100% แล้ว

apple-store-stanford

แอปเปิลออกรายงานสิ่งแวดล้อมประจำปีของบริษัท (Environment Report) แสดงให้เห็นแล้วว่าปีนี้มีการพัฒนาในด้านนี้อย่างชัดเจน และแอปเปิลพร้อมเป็นผู้นำทางด้านการใช้เทคโนโลยีและพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยรายงานสิ่งแวดล้อมปี 2014 นี้แอปเปิลได้เผยถึงความคืบหน้าไว้ดังนี้

  • ความต้องการพลังงานในช่วงปี 2011 – 2013 ของบริษัทเพิ่มขึ้น 44% แต่บริษัทกลับสามารถลดการใช้พลังงานลงได้ถึง 33%
  • ร้าน Apple Store กว่า 145 สาขาในสหรัฐและทั้งหมดในออสเตรเลียใช้พลังงานสะอาดทั้งหมด 100% แล้ว
  • ซึ่งคิดเป็นจำนวนกว่าครึ่งหนึ่งของสาขา Apple Store ทั้งหมดในโลก
  • สำหรับออฟฟิศของแอปเปิลมีการลดพลังงานให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 28.5 million kWh และพลังงานแก๊ส 751,000 therms
  • โครงการให้พนักงานใช้รสบัสประจำทางที่มีระบบพลังงานสะอาด โดยให้ส่วนลดค่าเดินทาง $100 ต่อเดือน
  • Campus 2 ออฟฟิศใหม่ของแอปเปิลจะใช้พลังงานสะอาด 100% และมีต้นไม้กว่า 7,000 ต้น

apple-campus2

หลายปีก่อนหน้านี้แอปเปิลถูกโจมตีจาก Greenpeace ในเรื่องการใช้พลังงานมากเกินจำเป็นและไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ล่าสุดทาง Greenpeace ก็ได้ยกให้แอปเปิลเป็นเบอร์ 1 ในด้านการศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในวันสิ่งแวดล้อมโลก แอปเปิลออกโฆษณาว่า “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คือสิ่งที่เราอยากให้บริษัทอื่นลอก”

ที่มา – Apple Environment