Tips: วิธีเปิดให้ iCloud Keychain ใส่รหัสผ่าน/บัตรเครดิตในเว็บไซต์อัตโนมัติ

icloud_keychain_securepush

ก่อนหน้า MacThai ได้แนะนำวิธีเปิดใช้งาน iCloud Keychain ไปแล้ว ซึ่งคราวนี้ก็จะมาแนะนำวิธีเปิดให้ iCloud Keychain ใส่รหัสผ่าน/รหัสบัตรเครดิตในเว็บให้เราเองอัตโนมัติ

สำหรับ iOS 7 และ iOS 8 ให้ไปที่ Settings -> Safari -> Passwords & AutoFill สามารถเลือกได้ว่าจะให้ใส่อะไรอัตโนมัติเมื่อเข้าเว็บบ้าง (ถ้าเปิด Always Allow จะถูกบังคับใส่ Passcode Lock ด้วย)

ios-7-icloud-keychain

สำหรับ OS X Mavericks และ OS X Yosemite ให้เปิดแอพ Safari ไปที่เมนู Safari -> Preferences ให้เปิดเมนู AutoFill user names and passwords

mavericks-icloud-keychain

วิธีใช้ iCloud Keychain นั้นก็คือ เราสามารถใช้อุปกรณ์ iOS 7, iOS 8, OS X Mavericks หรือ OS X Yosemite เข้าเว็บได้ตามปกติ หากเราใส่รหัสผ่านในเว็บนั้นครั้งแรก iCloud Keychain จะซิงค์ข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่ผูกกับบัญชีอของเราและเปิดใช้ iCloud Keychain และหากเปิด AutoFills เมื่อเราเข้าเว็บที่เคยใส่รหัสผ่านไปก่อนหน้านี้แล้ว ระบบจะใส่รหัสผ่านให้เราอัตโนมัติ

ข้อควรจำอย่างหนึ่งของการใช้บัตรเครดิตผ่าน iCloud Keychain คือระบบจะไม่เก็บ Security Code ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย ผู้ใช้จึงจำเป็นต้องกรอก Security Code เอง

ข้อควรระวังในการใช้ iCloud Keychain คือ อย่าให้ใครมาใช้เครื่องเราแล้วใส่รหัสผ่าน/รหัสบัตรเครดิตเราผ่าน iCloud Keychain เด็ดขาด (ถึงแม้บัตรเครดิตจะต้องกรอก Security Code แต่ก็ไม่ควรอยู่ดี)