Tips: เก็บรหัสผ่านด้วย iCloud Keychain

icloud-keychain

“iCloud Keychain” ระบบที่ช่วยเก็บรหัสบัตรเครดิต, เก็บรหัสผ่าน, สร้างรหัสผ่าน และซิงค์กับอุปกรณ์ iOS 7 และ OS X Mavericks เราจะมาเรียนรู้วิธีเปิด iCloud Keychain ทั้งบน iOS 7 และ OS X Mavericks กัน

แต่ไหนแต่ไรมานั้น OS X, iOS มีฟีเจอร์เก็บรหัสผ่านอยู่แล้ว แต่เป็นการเก็บในเครื่อง หากต้องการจะนำรหัสผ่านไปซิงค์กับผ่านอุปกรณ์หรือสำรองรหัสผ่านเหล่านั้น ต้องพึ่งโปรแกรมจากผู้ผลิตรายอื่นอย่าง 1Password ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วย iCloud Keychain ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดที่ใช้ได้ทั้งบน OS X Mavericks และ iOS 7 เรามาเรียนรู้วิธีตั้งค่า iCloud Keychain กัน

ถึงแม้ขั้นตอนใน Tips นี้จะใช้ OS X ทำ แต่วิธีเดียวกันนี้สามารถทำได้บน iOS ครับ ซึ่งวิธีนี้ครอบคลุม iOS 7.0.3 เป็นต้นไป และ OS X 10.9 Mavericks เป็นต้นไปครับ

ตั้งค่า iCloud Keychain ครั้งแรก

อย่างแรก ให้เข้าไปที่เมนุ iCloud (iOS ไปที่ Settings -> iCloud, OS X ไปที่ System Preferences -> iCloud)

หากเราเริ่มตั้งค่า iCloud Keychain ครั้งแรก (ถ้ามีให้ใส่รหัสผ่าน Apple ID ก็ใส่ก่อนครับ ถ้าไม่มีไม่เป็นไร) สิ่งที่ระบบจะถามคือ ต้องการสร้างรหัสผ่านไว้ใช้กับ iCloud Keychain รูปแบบไหน ซึ่งมี 4 รูปแบบ

icloud-keychain-setup-1

  • แบบรหัสตัวเลข 4 ตัว

icloud-keychain-setup-3

  • แบบรหัสยาว

icloud-keychain-setup-4

  • แบบรหัสที่ iCloud Keychain จะสุ่มให้

icloud-keychain-setup-5

  • แบบไม่ใช้รหัส ใช้การยืนยันผ่านอุปกรณ์อื่นที่กำลังใช้งาน iCloud Keychain กับ Apple ID นี้เท่านั้น

ปกติ iCloud Keychain จะให้ใช้แบบแรก แต่หากเห็นว่ามีความปลอดภัยต่ำไป ให้คลิกที่ปุ่ม Advanced… เพื่อใช้อีก 3 แบบที่เหลือ ข้อควรระวังของการตั้งรหัส iCloud Keychain คือ รหัสที่ตั้งไว้ห้ามลืมเด็ดขาด เพราะหากลืมแล้วต้องการตั้งค่า จะทำให้ต้องรีเซ็ท iCloud Keychain ใหม่ รหัสผ่านที่เคยบันทึกไว้หายเกลี้ยง

ส่วนวิธียืนยันแบบสุดท้ายคือการยืนยันผ่านอุปกรณ์อื่นที่ใช้ iCloud Keychain กับ Apple ID นี้ ข้อควรระวังคือหากคุณเกิดอุบัติเหตุและอุปกรณ์ที่ iCloud Keychain ไว้หายหมด ต้องรีเซ็ท iCloud Keychain ใหม่ รหัสผ่านที่เคยบันทึกไว้จะหายเกลี้ยง

การยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่าน 3 แบบแรกนั้น เราก็สามารถยืนยันกตัวตนด้วยวิธีเดียวกับแบบสุดท้ายได้ด้วยเช่นกัน แต่วิธียืนยันตัวตนแบบสุดท้ายไม่สามารถกลับมาใส่รหัสผ่านเหมือน 3 แบบแรกได้

ดังนั้น ขั้นตอนเริ่มต้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของ iCloud Keychain ซึ่งเราควรจะทำความเข้าใจก่อนจะเริ่มใช้

icloud-keychain-setup-9

เมื่อผ่านขั้นตอนสร้างรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อย ก็จำเป็นต้องใส่เบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้การยืนยันตัวตน (ผมไม่แน่ใจว่าคนที่เลือกขั้นตอนที่ 4 จำเป็นต้องใส่เบอร์โทรศัพท์หรือไม่)

เท่านี้ล่ะครับ การตั้งค่า iCloud Keychain ครั้งแรก แล้วก็ใช้ iCloud Keychain ต่อไปได้อย่างสบายใจ

ตั้งค่า iCloud Keychain ครั้งถัดไป

อย่างแรก ให้เข้าไปที่เมนุ iCloud (iOS ไปที่ Settings -> iCloud, OS X ไปที่ System Preferences -> iCloud)

หลังจากผ่านการตั้งค่า iCloud Keychain ครั้งแรกมาแล้ว หากเราต้องการใช้ iCloud Keychain กับอุปกรณ์อื่น จะมีวิธีตั้งค่า ดังนี้

approve-icloud-keychain-from-another-device

หากมีอุปกรณ์อื่นที่ใช้ iCloud Keychain กับ Apple ID นี้อยู่ จะขึ้นเตือนให้ Approve ผ่านอุปกรณ์นั้นด้วย โดยไม่จำเป็นต้องใส่รหัสผ่านที่ตั้งไว้ แต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์ใดที่ลง iCloud Keychain ไว้เลยก็เชิญทำขั้นตอนต่อไป

icloud-keychain-setup-7

แรกเริ่ม ให้ใส่รหัส iCloud Keychain ที่สร้างไว้ในขั้นตอนแรกสุด (ถ้ามีให้ใส่รหัสผ่าน Apple ID ก็ใส่ก่อนครับ ถ้าไม่มีไม่เป็นไร) ถ้าไม่ได้ให้กดปุ่ม Forgot Code? แล้วก็ต้องรีเซ็ทใหม่ รหัสผ่านที่บันทึกไว้ใน iCloud Keychain หายเกลี้ยง

icloud-keychain-setup-8

ขั้นตอนถัดไปคือแอปเปิลจะส่งข้อความยืนยันรหัสผ่านมาบนเบอร์โทรศัพท์ที่เรากรอกไว้ในขั้นตอนตั้งค่านั่นล่ะครับ เป็นรหัส 6 ตัว ให้กรอกเข้าไป

หลังจากนั้นก็เรียบร้อยครับ สามารถใช้ iCloud Keychain ได้อย่างสบายใจ โดยวิธีใช้ iCloud Keychain ก็แค่พิมพ์รหัสผ่าน, กรอกเลขบัตรเครดิต ฯลฯ หลังจากนั้น iCloud Keychain จะเก็บรหัสผ่านไว้ใช้ในครั้งต่อไป

หวังว่าบทความนี้คงจะเป็นประโยชน์ในการแนะนำฟีเจอร์ iCloud Keychain ฟีเจอร์ใหม่แกะกล่องของแอปเปิลนะครับ