bug

แอปเปิลออกอัพเดต iOS 6.0.2 แล้ว แก้ปัญหาสัญญาณ Wifi ใน iPhone 5

แอปเปิลออกอัพเดต iOS 6.0.2 แล้ว โดยเวอร์ชันนี้แก้ปัญหาที่ผู้ใช้หลายคนบ่น เกี่ยวกับเรื่องสัญญาณ Wifi ใน iPhone 5 และ iPad Mini มีปัญหา ซึ่งปัญหานี้ทีแรกหลายคนเข้าใจว่าเป็นที่เครื่อง แต่ที่สุดแล้ว

20 ขั้นตอนในการตรวจรับเครื่อง iPhone 5 ไม่ให้มีปัญหา

ถึงแม้แอปเปิลจะขึ้นชื่อในเรื่องคุณภาพในการผลิตสินค้า ที่มี Defect หรือข้อผิดพลาดน้อยมาก และการรับประกันเครื่องที่ถ้าเสีย เปลี่ยนใหม่ให้ทั้งเครื่องเลย แต่ถึงอย่างนั้นการผลิตสิ
1 3 4 5