Reddit บน iOS เพิ่มฟีเจอร์แบบ real-time ใหม่ถึง 5 อย่าง ! เนื่องจากต้องการกระตุ้นให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมมากขึ้น

Reddit ได้ปล่อยอัปเดตใหญ่บนแอปใน Android, iOS, และเวอร์ชันเดสก์ท็อป โดยบริษัทได้ปล่อยฟีเจอร์แบบเรียลไทม์ใหม่ออกมา 5 อย่าง แอนิเมชันการโหวต, แอนิเมชันความคิดเห็น, ฟีเจอร์เวลาคนกำลังพิมพ์, ฟีเจอร์เวลาคนกำลังอ่านโพสต์, และช่องคอมเมนต์แบบใหม่

โดยจากที่ทางบริษัทได้กล่าว ฟีเจอร์เหล่านี้สร้างมาเพื่อเพิ่มยอดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บน Reddit ให้มากขึ้น  และนี่คือวิธีการทำงานของฟีเจอร์ใหม่ทั้งหมด

  • แอนิเมชันการโหวตและคอมเมนต์ – ฟีเจอร์นี้ทำให้ผู้ใช้สามารถเห็นแอนิเมชันเวลาผลโหวตกำลังขึ้นและลงแบบเรียลไทม์ได้ รวมไปถึงคอมเมนต์ใหม่ๆด้วย
  • ฟีเจอร์เวลาคนกำลังพิมพ์ – เมื่อผู้ใช้ Reddit กำลังพิมพ์คอมเมนต์ในโพสต์ จะสามารถเห็นได้ว่ามีคนกำลังพิมพ์อยู่เหมือนกันกี่คน โดยจะไม่แสดงชื่อผู้ใช้
  • ฟีเจอร์เวลาคนกำลังอ่าน – เมื่อมีคนกำลังอ่านโพสต์เกิน 2 คนขึ้นไป ผู้ใช้ Reddit จะเห็นว่ามีคนกำลังอ่านอยู่เหมือนกัน
  • ช่องคอมเมนต์แบบใหม่ – ผู้ใช้งานจะเห็นว่าคอมเมนต์ใหม่กำลังโพสต์อยู่เมื่อเลื่อนผ่าน

 

ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างสำคัญกับตัวแอปเลย เพราะจะทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกอยากมีส่วนร่วมมากขึ้น แล้วทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างกับฟีเจอร์ใหม่ของ Reddit ทั้ง 5 อย่างนี้ คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะ !

 

ที่มา – 9To5Mac