Apple ประกาศซ่อม iPhone 12 และ iPhone 12 Pro เครื่องล็อตแรกๆ ที่มีปัญหาลำโพงให้ฟรี

แอปเปิลประกาศเปิดโปรแกรมซ่อมแซมเครื่อง iPhone 12 และ iPhone 12 Pro ที่มีปัญหาลำโพง เสียงไม่ออกให้ฟรี ซึ่งเป็นเครื่องล็อตแรกๆ ที่เปิดขายช่วงตุลาคม 2020 – เมษายน 2021

โดยแอปเปิลเผยว่า บริษัทพบว่า iPhone 12 และ iPhone 12 Pro ที่วางขายในช่วงเวลาดังกล่าว มีเครื่องจำนวนไม่มากที่มีปัญหาเรื่องของลำโพง ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทเปิดโปรแกรมให้ส่งเครื่องซ่อมได้ฟรี

ทั้งนี้วิธีการเช็คคือต้องดูว่าเครื่องไม่มีเสียงออกลำโพงระหว่างที่โทรหรือรับสายโทรศัพท์ สามารถส่งมาซ่อมที่ศูนย์บริการแอปเปิลได้ทั้งที

-> สรุปรายชื่อศูนย์บริการของแอปเปิลในไทย AASP

ที่มา – Apple