Tips: วิธีลบหน้าจอโฮม ที่เราไม่ต้องการใช้งาน บน iOS 15

วันนี้ทีมงาน MacThai  วิธีลบหน้าจอโฮม ที่เราไม่ต้องการใช้งาน บน iOS 15 ให้เพื่อนๆได้ทราบกันครับ

ขั้นตอนที่ 1 : แตะไปตรงบริเวณพื้นที่ ทีว่างๆ “ บนหน้าจอโฮม ”

ขั้นตอนที่ 2 : กดไปที่ “ แถบจุดๆ ”

ขั้นตอนที่ 3 : เลือกหน้าจอโฮมที่เราต้องการลบ แล้วกดไปที่เครื่องหมาย “ – ”

ขั้นตอนที่ 4 : กดไปที่ “ ลบ ”

เรียบเรียงโดยทีมงาน MacThai