ตัวเลขการจ้างงานล่าสุดของ Apple ในปี 2020 เผยให้เห็นถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติที่เพิ่มมากขึ้น

วันนี้ Apple ได้ให้ตัวเลขที่อัพเดตเกี่ยวกับความหลากหลายทางเชื้อชาติของพนักงานในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงคำมั่นสัญญาของ Apple ที่จะรวมกลุ่มพนักงานที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติที่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีผู้นำในหมู่พนักงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ครั้งสุดท้ายที่ Apple ให้ตัวเลขเกี่ยวกับพนักงานคือในปี 2018 นี่จึงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ Applr ได้ให้รายละเอียดของเชื้อชาติ , ชาติพันธุ์ และเพศที่แตกต่างกันภายในกลุ่มของพนักงาน Apple แบ่งความหลากหลายออกเป็นส่วนต่างๆของบริษัทซึ่งรวมไปถึงผู้นำ , พนักงานในร้านค้าปลีก และผู้นำพนักงานในร้านค้าปลีก

โดยรวมแล้ว Apple กล่าวเอาไว้ว่าตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมาว่า บริษัทได้เพิ่มส่วนแบ่งของพนักงานชาวเอเชียขึ้นเป็น 4% ในขณะที่เชื้อชาติ และชาติพันธุ์อื่นๆก็มีตัวแทนเพิ่มขึ้นในหลายประเภทเช่นกัน ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา Apple ระบุว่า 42% ของการจ้างงานในร้านค้าปลีก รายใหม่ๆใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง และผู้หญิงจะได้ดำรงอยู่ตำแหน่งของผู้นำพนักงานในร้านค้าปลีกมากถึง 49% ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2020 ที่ผ่านมา

การแบ่งเพศของ Apple ยังคงแคบลงอย่างต่อเนื่องโดยผู้หญิงคิดเป็น 34% ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 33% ในปี 2018 และ 30% ในปี 2014 การเพิ่มขึ้นนี้จะครอบคลุมมากขึ้นในพนักงานที่อายุต่ำกว่า 30 ปี ซึ่งส่วนแบ่งของผู้หญิงนั้นเพิ่มขึ้นจาก 31% เป็น 40% ตั้งแต่ปี 2014

Apple กล่าวว่าสมาชิกของชุมชนที่ด้อยโอกาสครอบครองงานมากกว่า 60% ของ Apple Store ในปัจจุบัน และ 50% ของตำแหน่งผู้นำพนักงานในร้านค้าปลีก นอกเหนือจากตัวเลขที่อัพเดตแล้วในวันนี้ Apple ได้ออกแบบหน้าเว็บการรวบรวม และความหลากหลายใหม่โดยมีข้อความรับรองใหม่จากพนักงาน และยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะมีความเท่าเทียมกัน และมีความหลากหลาย

ที่มา – MacRumors