Apple เผย มีผู้ใช้งาน iPhone ที่ติดตั้ง iOS 14 ไปแล้วมากถึง 80% และยังมีผู้ใช้งาน iPadOS 14 ไปแล้วทั้งหมด 70%

เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ปี 2021 ที่ผ่านมา Apple ได้เปิดเผยตัวเลขผู้ใช้งาน iOS 14 และ iPadOS 14 บนอุปกรณ์ที่ยังคงเปิดใช้งานอยู่ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลกับที่ทาง Apple ได้ให้ไว้ในวันอังาคารที่ 15 ธันวาคมปี 2020 ถือว่ามีจำนวนผู้ใช้งาน iPhone และ iPad ที่ติดตั้ง iOS 14 และ iPadOS 14 ที่เพิ่มมากขึ้น

ส่วน iOS 14 ได้รับการติดตั้งไปแล้วมากถึง 80% บน iPhoe ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด และมีการติดตั้ง iOS 14 ไปแล้วมากถึง 86% บน iPhone รุ่นเก่า ที่เปิดตัวไปในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ถูกวัดโดย App Store เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ปี 2021 ที่ผ่านมา

จากการเปรียบเทียบ Apple ระบุว่าเอาไว้ว่า iOS 14 ได้รับการติดตั้งไปแล้วมากถึง 72% บน iPhone ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด และมีการติดตั้ง iOS 14 ไปแล้วมากถึง 81% บน iPhone รุ่นเก่า ที่เปิดตัวไปในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา อัพเดต ณ วันที่ 15 ธันวาคมปี 2020

Apple ระบุเอาไว้ว่า 12% ของ iPhone ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดในตอนนี้นั้น ยังคงใช้งาน iOS 13 อยู่ และยังมีผู้ใช้งานเพียงแค่ 2% เท่านั้น ที่ยังคงใช้งาน iOS เวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า iOS 13 อยู่

ส่วน iPadOS 14 ได้รับการติดตั้งไปแล้วมากถึง 70% บน iPad ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด และมีการติดตั้ง iPadOS 14 ไปแล้วมากถึง 84% บน iPad รุ่นเก่า ที่เปิดตัวไปในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ถูกวัดโดย App Store เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ปี 2021 ที่ผ่านมา

จากการเปรียบเทียบ Apple ได้ระบุเอาไว้ว่า iPadOS 14 ได้รับการติดตั้งบน iPad ที่ใช้งานอยู่ในตอนนี้ทั้งหมด ไปแล้วมากถึง 61% และมีการติดตั้ง iPadOS 14 ไปแล้วมากถึง 75% บน iPadรุ่นเก่า ที่เปิดตัวไปในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา อัพเดต ณ วันที่ 15 ธันวาคมปี 2020

ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ปี 2021 ทาง Apple ได้ระบุเอาไว้ว่า 14% ของ iPad ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดในตอนนี้นั้น ยังคงใช้งาน iPadOS 13 อยู่ และยังคงมีผู้ใช้งานมากถึง 16% ที่ยังคงใช้งาน iPadOS เวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า iPadOS 13 อยู่

ที่มา – MacRumors