Tips: วิธีการปิดใช้งาน Now Playing บน Apple Watch

วันนี้ทีมงาน MacThai จะมาบอกวิธีการปิดใช้งาน Now Playing บน Apple Watchให้เพื่อนๆได้ทราบกันครับ

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่ “ Watch ”

ขั้นตอนที่ 2 : กดเข้าไปที่ “ ทั่วไป ”

ขั้นตอนที่ 3 : กดเข้าไปที่ “ ปลุกหน้าจอ ”

ขั้นตอนที่ 4 : กดไปที่ “ เปิดใช้แอพเสียงโดยอัตโนมัติ ”

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่ “ การตั้งค่า ”

ขั้นตอนที่ 2 : กดเข้าไปที่ “ ทั่วไป ”

ขั้นตอนที่ 3 : กดเข้าไปที่ “ ปลุกหน้าจอ ”

ขั้นตอนที่ 4 : กดไปที่ “ เปิดใช้แอพเสียงโดยอัตโนมัติ ”

เรียบเรียงโดยทีมงาน MacThai