Apple ประกาศซ่อม Apple Watch Series 5 หรือ Apple Watch SE ที่ทำการอัพเดตเป็น watchOS 7.3.1 แล้วไม่สามารถแก้ปัญหาการชาร์จแบตเตอรี่ได้เมื่อเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน ให้กับผู้ใช้งานฟรี

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ปี 2021 ที่ผ่านมา ทาง Apple ได้ทำการปล่อย watchOS 7.3.1 ที่พร้อมกับการแก้ไขปัญหาที่อาจจะทำให้ Apple Watch Series 5 หรือ Apple Watch SE นั้นไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เมื่อเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน

เอกสารสนับสนุนของ Apple ได้ระบุเอาไว้ว่า มีผู้ใช้งาน Apple Watch Series 5 หรือ Apple Watch SE ที่ใช้งาน watchOS 7.2 หรือ watchOS 7.3 เป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่ง ที่ประสบปัญหานาฬิกานั้นไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เมื่อเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน

หากต้องการตรวจสอบว่า Apple Watch Series 5 หรือ Apple Watch SE ที่กำลังใช้งานอยู่นั้น ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้หรือไม่ ให้นำ Apple Watch ไปวางเอาไว้บนที่ชาร์จแบตเตอรี่ที่ใช้อยู่เป็นประจำ จากนั้นรออย่างน้อย 30 นาที

หากตัว Apple Watch ไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Appleเพื่อรับบริการส่งซ่อมแบบไม่มีค่าใช้จ่าย นาฬิกาของคุณจะได้รับการตรวจสอบก่อนเข้ารับบริการเพื่อยืนยันว่ามีสิทธิ์รับการซ่อมฟรี

Apple ได้ปล่อย watchOS 7.3.1 ให้กับผู้ใช้งาน Apple Watch Series 5 หรือ Apple Watch SE เพื่อป้องกันไม่ให้ตัว Apple Watch นั้นสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เมื่อเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน เพื่อรับการแก้ไขข้อบกพร่อง และการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยใหม่ๆ ทั้งหมด ให้ทำการอัพเดต Apple Watch ให้เป็น watchOS 7.3.1

ที่มา – MacRumors