ทรูเข้ารับใบอนุญาตคลื่น 700 MHz พร้อมเป็นรายแรก รายเดียว ครบสุดทุกย่านความถี่ 5G ในไทย

กลุ่มทรูเข้ารับใบอนุญาตคลื่นความถี่ 700 MHz จาก กสทช. เพื่อเปิดใช้งานได้จริง ทำให้กลุ่มทรูขึ้นแท่นเป็นผู้ให้บริการรายแรกและรายเดียวในไทยที่มีย่านความที่ที่สามารถนำมาใช้ทำ 5G มากที่สุดในไทย !!

โดยกลุ่มทรูฯ เป็นผู้ให้บริการที่มีย่านความถี่ครบที่สุด ทั้งย่านความถี่ต่ำ กลาง และสูง ซึ่งเมื่อมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างมาใช้ผสมผสานการทำงานของคลื่นความถี่ในย่านต่าง ๆ ทำให้ทรูฯ สามารถให้บริการได้ครบและตอบโจทย์ทุกดิจิทัลไลฟ์สไตล์อย่างลงตัว

เมื่อพูดถึงการทำงานของคลื่นความถี่ย่านต่าง ๆ สำหรับนำมาทำ 5G แต่ละคลื่นจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันและเหมาะแก่การนำมาใช้งานแต่ละประเภท ได้แก่

  • คลื่น 2600 MHz เป็นคลื่นหลักของ 5G ในหลายประเทศทั่วโลกเปิดให้บริการอยู่ ณ ปัจจุบัน คลื่นความถี่นี้จะให้ความเร็วแรงได้มาก เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมาก เช่น ในเขตเมือง เป็นต้น
  • คลื่น 700 MHz คลื่นความถี่ต่ำ ความเร็วแรงจะต่ำกว่าคลื่นในย่านอื่น แต่สามารถเดินทางไปได้ไกลกว่าและทะลุทะลวงสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ได้ดีกว่า ส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้เสริมความครอบคลุมให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งจะเปิดให้บริการภายในปีนี้ในบางพื้นที่เช่น BMA ภาคใต้,ภาคเหนือ และตั้งแต่วันที่ 15 มค. 2564 จะสามารถใช้งานได้ทั่วประเทศ
  • คลื่น 26 GHz เป็นคลื่นความถึ่ในอนาคต ณ ปัจจุบันยังไม่มีการนำมาใช้จริงในประเทศไทย

ทั้งนี้ การนำสัญญาณ 5G มาใช้งานเฉพาะคลื่นใดคลื่นหนึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์เพียงพอ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่รองรับได้ทุกย่านความถี่ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันอุปกรณ์ที่เริ่มมีการใช้งานในประเทศไทยจะรองรับคลื่น 2600 เป็นส่วนมาก ดังนั้นการที่ผู้ให้บริการโครงข่ายนำคลื่นความถี่ที่เหมาะสมมาใช้จะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้งานทั้งในแง่ของผู้ใช้บริการรายย่อยและผู้ใช้บริการประเภทธุรกิจ

โดยปัจจุบัน กลุ่มทรูฯ ได้เริ่มวางโครงข่ายเสาสัญญาณ True 5G เพื่อให้รองรับทั้งสัญญาณ 2600MHz และ 700MHz ดังนั้นหากมีการเปิดให้บริการคลื่น 700MHz อย่างเป็นทางการทุกพื้นที่ทั่วไทย จะทำให้ True 5G มีการลงเสาสัญญาณมากกว่า 10,000 เสาทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑลมากกว่า 60% ในทันที รวมถึงพื้นที่ EEC , ตามหัวเมืองหลัก และสถานที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งจะตรอบคลุมถึงถนนสายหลักทั่วประเทศ และจะขยายโครงข่ายออกไปในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้ลูกค้า True 5G สามารถใช้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย