กลุ่มทรู ได้รับรางวัลรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ True Gigatex Fiber, แอปพลิเคชันเพื่อสังคม, นวัตกรรมส่งเสริมเกษตร

ปกติแล้วสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก็จะมีการมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ให้กับองค์กรที่ทำผลงานในด้านนวัตกรรม ในสาขาต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้กลุ่มทรู ก็ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในด้านเศรษฐกิจ จากผลงานของอินเทอร์เน็ตบ้านที่หลายคนน่าจะกำลังใช้อยู่ก็คือ True Gigatex Fiber เน็ตบ้านความเร็วสูง รวมถึงผลงานด้านการส่งเสริมสังคม ไม่ว่าจะเป็น แอปพลิเคชันเพื่อสังคม และนวัตกรรมส่งเสริมเกษตร

สำหรับรางวัลนี้ มีการจัดงานมอบรางวัลในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ซึ่งจัดให้เป็นวันนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมี ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ

รางวัลที่ทางกลุ่มทรูได้รับ ซึ่งรับมอบโดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น  ในฐานะองค์กรที่คิดค้นและพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่สามารถสร้างคุณค่าเชิงพาณิชย์ และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม

ผลงานที่ทำให้กลุ่มทรูได้รับรางวัลในปีนี้

  • การพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล อาทิ True Gigatex Fiber บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วระดับ 1 Gigabit จากทรูออนไลน์ ด้วยนวัตกรรม “Gigatex Fiber Router” ครั้งแรกของประเทศไทยที่ให้ความเร็วเต็มสปีดจบครบในเครื่องเดียว อีกทั้ง Video Call Service นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการบริการหลังการขาย และลดโหลดของทรูช้อป นอกจากนี้ ยังมี MARI บริการเสียงสั่งได้ครั้งแรกในไทยของทรูมูฟ เอช ที่เปิดให้ลูกค้าสามารถใช้งานผ่านทุกแพลตฟอร์ม 
  • การเสริมสร้างพัฒนาการกลุ่มคนเปราะบาง อาทิ นวัตกรรมแอปพลิเคชันออทิสติก ที่ช่วยเสริมทักษะและเพิ่มสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจให้แก่เด็กออทิสติก ให้สามารถสื่อสาร ใช้ชีวิตประจำวัน และช่วยเหลือตนเอง อันนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และฝึกอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน
  • การส่งเสริมเกษตรกรรม อาทิ นวัตกรรม Elephant Smart Early Warning ระบบเฝ้าระวังช้างป่า ที่นำเทคโนโลยี IoT มาช่วยตรวจจับความเคลื่อนไหวของช้างป่าที่บุกรุกเข้าไปในพื้นที่การเกษตร พร้อมผลักดันช้างกลับคืนป่าอย่างทันท่วงที เพื่อช่วยลดปัญหาพืชผลของเกษตรกรได้รับความเสียหาย

ซึ่งนอกจากสินค้าและบริการที่นับว่าเป็นนวัตกรรมดังกล่าวแล้ว ทางทรู ณ ตอนนี้ ก็กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการเดิมให้มีความแปลกใหม่ เป็นเอกลักษณ์ และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมมากขึ้น โดยหลังจากการเปิดตัว 5G อย่างเป็นทางการแล้วก็น่าจับตามองมากเลยทีเดียว

เรียบเรียงโดย ทีมงาน MacThai