Kuo เผย iPhone 12 อาจลดต้นทุนด้วยการปรับการออกแบบบอร์ดของแบตเตอรี่ จากการรองรับ 5G ที่เพิ่มต้นทุน

แอปเปิลกำลังพยายามหาทางลดราคาชิ้นส่วนต่าง ๆ สำหรับไอโฟน 12 ซึ่งจะมาพร้อมกับเทคโนโลยี 5G เพื่อให้ไม่ต้องขึ้นราคา โดย MacRumors ได้นำข้อมูลมาจากบันทึกการวิจัยของ Ming-Chi Kuo นักวิเคราะห์ขาประจำ

Kuo ระบุว่าการนำเทคโนโลยี 5G Sub-6GHz มาใช้จะเพิ่มต้นทุนแก่แอปเปิลถึง $75-$85 หรือประมาณ 2,300 – 2,600 บาท ในขณะที่เทคโนโลยี mmWave จะเพิ่มประมาณ $125–$135 หรือประมาณ 3,900 – 4,200 บาทไทย ดังนั้นแอปเปิลเองต้องลดต้นทุนเท่าที่จะเป็นไปได้

ในขณะที่แอปเปิลกำลังเพิ่มแรงกดดันในการเจรจากับตัวผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้ว Kuo มองว่า Battery Board ยังเป็นอีกหนึ่งส่วนที่แอปเปิลจะสามารถลดต้นทุนได้ โดยให้มีการออกแบบและขนาดที่เล็กลง โดยบอร์ดแบตเตอรี่แบบไฮบริดซึ่งเนื้อผสมแข็ง-อ่อน จะถูกลงกว่า 40-50% เมื่อเทียบกับส่วนเดียวกันในไอโฟน 11 แม้ชิ้นส่วนนี้จะไม่ใช่ส่วนหลักในต้นทุนทั้งหมด

Kuo เชื่อว่าในปี 2021 “iPhone 12s” จะมาพร้อมกับการออกแบบบอร์ดแบบอ่อนทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ต้นทุนเพิ่มเติมลดลงไปกว่า 30-40% เมื่อเทียบกับของไอโฟน 12

ที่มา — MacRumors