Apple ให้คำมั่นจะปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าทั้งหมดให้ไม่ปล่อยคาร์บอน 100% ภายในปี 2030

ในส่วนกลาง พวกการอำนวยการหรือการจัดการต่าง ๆ ของแอปเปิลเองได้ปรับเปลี่ยนจนมี ‘ความเป็นกลางทางคาร์บอน’ (Carbon neutral) มากว่า 2 ปีจนได้รับรางวัลจาก UN เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้ว และตอนนี้แอปเปิลก็ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะปรับเปลี่ยนให้ภาคการผลิตสินค้าของแอปเปิลทั้งหมดเป็นกลางทางคาร์บอน หรือง่าย ๆ คือไม่ปล่อยคาร์บอนแล้วภายในปี 2030 แอปเปิลได้โปรโมตในโฮมเพจ โดยเรียกว่า ‘a planet-size plan’

แอปเปิลเริ่มดำเนินการเรื่องการปรับเปลี่ยนการผลิตให้ปลอดคาร์บอนขึ้นแล้วในปี 2015 และ VP Lisa Jackson ได้อัพเดตความคืบหน้าไปปีก่อนโดยแอปเปิลจะเพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิล และรีไซเคิลสินค้าที่จะทิ้งแล้วด้วยเช่นกัน

นี่หมายความว่าในปี 2030 สินค้าแอปเปิลที่วางขายทั้งหมดจะมีผลกระทบกับสภาพภูมิอากาศเป็นศูนย์

แอปเปิลวางแผนจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 75% ภายในปี 2030 ในขณะที่พัฒนาวิธีการนำคาร์บอนออกไปสำหรับ 25% ที่เหลือ จากแผนการใน 2020 Environmental Progress Report แอปเปิลระบุว่าจะให้โร้ดแมพสำหรับบริษัทอื่น ๆ ที่กำลังจะมีแนวทางเดียวกัน

ในขณะเดียวกัน แอปเปิลได้บอกกับ BBC News ว่าบริษัทใดที่หวังจะเป็นผู้ผลิตสำหรับแอปเปิลคงต้องมุ่งจะทำให้ทุกอย่างกลับมาใช้งานได้ 100% สำหรับการผลิตของแอปเปิลภายใน 10 ปีนี้

แอปเปิลได้โพสต์วิดีโอในช่องยูทูบ ชื่อ “A climate change promise from Apple” โดยโปรโมตคำมั่นสัญญานี้ที่จะทำให้การปล่อยคาร์บอนหายไปภายในปี 2030

ที่มา — MacRumors