Apple ร่วมกับ Google พัฒนาระบบติดตามคนใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 ทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้

Apple กับ Google ประกาศร่วมมือกันเพื่อช่วยพัฒนาเครื่องมือติดตามคนที่เคยติดต่อกับผู้ติด COVID-19 ในชื่อว่า Contact Tracing โดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth ซึ่งจะช่วยภาครัฐและองค์กรสาธารณสุขเพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัส และจุดสำคัญคือระบบนี้จะทำงานข้ามแพลตฟอร์มของทั้งสองบริษัทได้

ในแถลงการณ์ร่วมของทั้งสองบริษัท Apple และ Google จะร่วมกันพัฒนา API ในระดับ OS ซึ่ง API นี้จะช่วยให้การติดตามบุคคลที่เคยใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเข้ามาติดตามอาการได้ง่ายขึ้น เนื่องจาก COVID-19 สามารถติดต่อกันได้ง่ายในระยะใกล้ชิด ดังนั้นบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยในระยะ 14 วันจึงต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ

เฟสแรก Apple และ Google จะเปิด API สำหรับให้ iOS และ Android ทำงานร่วมกัน ซึ่งจะเน้นที่แอปจากองค์กรด้านสาธารณสุขก่อน โดยแอปเหล่านี้จะเปิดให้ดาวน์โหลดผ่าน App Store และ Google Play ในเดือนพฤษภาคม

ส่วนเฟสถัดไปในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า ทั้งสองบริษัทจะร่วมกันพัฒนาฟีเจอร์ติดตามคนที่เคยใกล้ชิดเข้าไปในแพลตฟอร์ม ซึ่งส่วนนี้จะเป็นมิตรกับผู้ใช้มากกว่า API จากเฟสแรกที่จะเน้นทางฝั่งนักพัฒนาแอป ทำให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับกระบวนการคัดกรองผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น รวมถึงทำงานร่วมกับแอปจากองค์กรสาธารณสุข โดยส่วนนี้จะเป็นการทำงานแบบ opt-in คือผู้ใช้จะต้องสมัครใจเข้าร่วมเอง

ตัวอย่างการใช้งานของแอป คร่าว ๆ คือเมื่อเราอยู่ใกล้กับใคร Bluetooth ก็จะแลก ID กัน ซึ่ง ID นี้จะเปลี่ยนทุก ๆ 15 นาที ถ้ามีใครตรวจพบ COVID-19 ผู้ป่วยก็จะอัพโหลด ID ของผู้ที่เคยใกล้ชิดขึ้นเซิร์ฟเวอร์ และทุกคนที่ถือ ID ก็จะคอยดาวน์โหลด ID จากเซิร์ฟเวอร์ตลอดเวลา ถ้าเจอ ID ของตัวเองไป Match กับฐานข้อมูลผู้ใกล้ชิดของคนที่ป่วย COVID-19 โทรศัพท์ก็จะแจ้งเตือนขึ้นมา

Apple และ Google ระบุว่า การร่วมพัฒนาฟีเจอร์ใหม่นี้ยังคงคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความโปร่งใส ซึ่งทางบริษัทจะปรึกษากับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงปล่อยข้อมูลเกี่ยวกับระบบเพื่อให้ผู้สนใจนำไปวิเคราะห์ได้ตามต้องการ โดยทั้งสองบริษัทเชื่อว่าพลังของเทคโนโลยีนี้จะช่วยทุกประเทศทั่วโลกให้ลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 และจะทำให้คนทั่วไปกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขอย่างเร็วที่สุด

ตอนนี้เอกสารเบื้องต้นเกี่ยวกับตัว API เริ่มปล่อยออกมาแล้ว ดูรายละเอียดได้ดังนี้

ที่มา – Apple Newsroom