ทรูจัด “True Startup 2020” บ่มเพาะ นักศึกษา คนรุ่นใหม่ สมัครฟรี รับเงินพัฒนาธุรกิจสูงสุด 200,000 บาท

True Incube เป็นโครงการที่สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อศูนย์บ่มเพาะและลงทุน Startup เพื่อให้สามารถสร้าง Product ที่มีคุณค่าในขณะเดียวกันก็ได้รับคำปรึกษา และการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญและภาคธุรกิจ รวมถึงให้เงินทุนสนับสนุน และต่อยอดกับธุรกิจต่างๆ ในกลุ่มทรู และพันธมิตรธุรกิจ

True Startup Challenge 2020 empowered by True Incube เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้สมัครเข้าเพื่อรับการอมรมในโครงการ รวมถึงได้ทำการ Pitching บนเวทีและแบบออนไลน์ เข้ารับการอมรม และได้ใช้พื้นที่การทำงานสร้างสรรค์นวัตกรรมบน True Digital Park ฟรี โดยสามารถสมัครได้โดยขั้นตอนต่อไปนี้

วิธีเข้าร่วมโครงการ True Startup

ก่อนอื่นต้องตรงกับคุณสมบัติที่ทางทรูกำหนด คือเป็นบุคคลที่กำลังศึกษาอยู่ หรืออายุไม่เกิน 30 ปี มีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 3 คนและสามารถร่วมโครงการได้ตลอดโครงการ โดย

  • สมัครบนเว็บไซต์ True Startup
  • อัพโหลด Pitching Video ของธุรกิจตัวเอง ความยาวไม่เกิน 5 นาที พร้อม Pitching Deck เเละ Business Plan (รายละเอียดตามที่โครงการกำหนด)
  • เข้าร่วมการ Pitching ต่าง ๆ รวมถึงรับการ Mentor ตามระยะเวลาที่กำหนด ครอบคลุมด้าน Data and Analytics, Technology, Marketing, Product Management, Design, Cyber Security และ Innovation
  • ระหว่างนี้จะสามารถเข้าถึง คลังความรู้ออนไลน์ จาก SET, แบบทดสอบความเป็นตัวตน Psytech จาก TrueLab Membership และอื่น ๆ อีกมากมาย
  • ถ้า Business Model เข้าตากรรมการ ก็จะได้รับเงินทุนสนับสนุน ในแต่ระระดับ (สูงสุดถึง 200,000 บาท สำหรับธุรกิจที่มีผู้ใช้แล้ว / 100,000 บาทสำหรับธุรกิจที่มี Prototype / 50,000 บาทสำหรับ Concept ธุรกิจหรือไอเดีย)
  • หรือรับคำแนะนำเข้าหา Partner ใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโตขึ้น ผ่านคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและคนทำธุรกิจจริง ตั้งแต่ สยามแมคโคร กลุ่มบางจาก กลุ่มพลังงาน Nexus และจากกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) เป็นต้น

โครงการ True Startup และ True Incube ต้องการสร้างระบบนิเวศที่สนับสนุน สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการด้านเทค (Tech Entrepreneur) เพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรมในระดับนานาชาติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ True Startup