ทรูขอบคุณลูกค้าที่พาให้เป็นหนึ่งในสององค์กรไทยที่คว้า รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2019 (TQA)

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรที่ทัดเทียมมาตรฐานโลก จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับในปี 2019 เป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี ที่มี 2 องค์กรไทยสามารถผ่านเกณฑ์การตัดสินอย่างเข้มข้นกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู เป็นองค์กรด้านการสื่อสารโทรคมนาคมไทยเพียงรายเดียวในไทย ที่สามารถพิชิตรางวัลดังกล่าวนี้ได้รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) ถือเป็นรางวัลระดับโลก (World Class) เนื่องจากมีพื้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ หลายประเทศทั่วโลกนำไปประยุกต์ใช้ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และ สิงคโปร์ เป็นต้น

ทำไม True ถึงขอบคุณลูกค้าที่เป็นส่วนหนึ่งของรางวัล และเปลี่ยนรางวัลเป็นคำสัญญา

กลุ่มทรู ได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาประยุกต์ใช้ในทรูกว่า 6 ปี และในปี 2019 เป็นปีแรกที่กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู เป็นเพียงองค์กรเดียวในกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้สูงสุดการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ทำให้กลุ่มทรูเกิดการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด พร้อมทั้งปรับองค์กร ให้เป็นองค์กรนวัตกรรม และองค์กรดิจิทัล ด้วยวิถีทางที่หลากหลาย เช่น การสร้างวัฒนธรรมที่มองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric Culture), การให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าตลอด Customer Journey และ Customer Life Cycle เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจ อันนำไปสู่ความแข็งแกร่งของธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งจำนวนลูกค้า และส่วนแบ่งการตลาดที่สูงขึ้นมาโดยตลอดการนำกรอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการองค์กรของทรู นอกจากส่งผลให้ทรู ประสบความสำเร็จตามที่กล่าวมาในเบื้องต้นแล้ว ยังช่วยเตรียมทรู ให้พร้อมเผชิญความไม่แน่นอน และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันในอนาคต (Disruption) ผ่านการวางแผนระยะยาว การบริหารความเสี่ยงองค์กร การจัดการความเสี่ยงด้าน Cyber Security และการสร้าง True Ecosystemทรูขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณลูกค้าที่เป็นแรงผลักดัน ให้ทรูไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนา เพื่อให้ลูกค้าได้รับคุณค่า และประสบการณ์ที่ดีที่สุด รางวัลนี้เปรียบเสมือนคำสัญญาว่าเราจะทำทุกวันให้ดียิ่งขึ้น เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดแก่คนไทย และสังคมไทยตลอดไปเรียบเรียงโดย ทีมงาน MacThai займ на карту rusbankinfo.ru