Apple Trade In ในประเทศไทยได้ทำการปรับราคาการรับแลกเปลี่ยน iPhone , iPad , Mac และ Apple Watch แล้ว!


Apple Trade In ในประเทศไทย และประเทศอื่นๆนั้นได้ทำการปรับราคาในการรับแลกเปลี่ยน iPhone , iPad , Mac และ Apple Watch แล้ว

Apple Trade In คือบริการอะไร ?

Apple Trade In ก็คือโครงการที่ทาง Apple นั้นได้จัดขึ้นเพื่อต้องการให้บนโลกนั้นมีปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่น้อยลง โดยจะนำเอาอุปกรณ์รุ่นเก่า , อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว หรืออุปกรณ์ที่เสียไปแล้ว ทาง Apple ก็จะนำกลับเข้าไปสู่กระบวนการรีไซเคิล และเมื่อผู้ใช้งานที่นำเข้ารวมโครงการนี้ก็จะได้ Apple Store Gift Card กลับมาซึ่งสามารถนำเงินจำนวนนี้ไปซื้ออุปกรณ์ใหม่ได้ตามที่ต้องการ

iPhone

iPad


Mac

Apple Watch

ที่มา – Apple