สรุปราคา AppleCare+ ไอโฟน iPhone 11, 11 Pro, Apple Watch 4, iPad, Mac หูฟัง ทุกรุ่น อัพเดท 2019

 

apple_care+

Apple Care + เป็นการขยายระยะเวลาในการความคุ้มครองให้กับผลิตภัณฑ์ของ Apple ให้ยาวนานยิ่งขึ้น จากระยะเวลาการรับประกันปกติ 1 ปีให้เป็นการคุ้มครองสำหรับ iPhone , iPad , iPod Touch , Apple Watch เเละ หูฟัง เป็น 2 ปี เเละให้เป็นการคุ้มครองสำหรับ Mac , Apple Watch Edition และ Apple Watch Hermès เป็น 3 ปี นับจากวันที่ซื้อ โดยจะคุ้มครอง ด้านเทคนิคและด้านฮาร์ดแวร์ รวมถึงบริการช่วยเหลือด้านซอฟต์แวร์ผ่านโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญของ Apple

AppleCare กับ AppleCare+ เเตกต่างกันยังไง

โดยปกติเเล้ว AppleCare นั้นคือบริการรับประกันแบบเฉพาะรับประกันความเสียหายจากการผลิตเท่านั้น แต่ AppleCare+ นั้นจะรับประกันไปจนถึงอุบัติเหตุจากการหยิบจับที่เกิดขึ้นกับตัวเครื่องด้วย

มาดูราคา AppleCare+ เเละการคุ้มครองของอุปกรณ์ต่างๆกัน

Apple Care+ สำหรับ iPhone 

iphone-11-review-1

การรับประกันที่มากับตัวเครื่อง: รับประกันการซ่อมฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ 1 ปี และบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 90 วัน

AppleCare+: รับประกันการซ่อมฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ AppleCare+ พร้อมรับประกันอุบัติเหตุความเสียหายจากการหยิบจับสูงสุด 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ 1,000 บาท สำหรับความเสียหายหน้าจอ และ 3,300 บาทสำหรับความเสียหายกรณีอื่น ๆ

สำหรับเงื่อนไขของ iPhone คือ AppleCare+ จะครอบคลุมประกันตัวเครื่อง iPhone, แบตเตอรี่, หูฟังและอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง

ราคา AppleCare+ สำหรับ iPhone เเต่ละรุ่นFEA3B845-53F7-43F5-A38D-C4F63DCDC9E7

Apple Care+ สำหรับ iPad

iPad Mini

การรับประกันที่มากับตัวเครื่อง: รับประกันการซ่อมฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ 1 ปี และบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 90 วัน

AppleCare+: รับประกันการซ่อมฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ AppleCare+ พร้อมรับประกันอุบัติเหตุความเสียหายจากการหยิบจับสูงสุด 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ 1,600 บาท สำหรับ iPad และ 1,000 บาทสำหรับ Apple Pencil

สำหรับเงื่อนไขของ iPad คือ AppleCare+ จะครอบคลุมประกันตัวเครื่อง iPad, แบตเตอรี่, AirPort, สาย USB และอะแดปเตอร์ที่มาพร้อมกับเครื่อง กับ Apple Pencil อีก 1 แท่งที่ใช้กับ iPad รุ่นนั้น ๆ ได้

ราคา AppleCare+ สำหรับ iPad เเต่ละรุ่น

5726B95E-00AB-4FAE-9EA5-8C94AE5B60DC

Apple Care+ สำหรับ Apple Watch

2467AD17-D9D0-4940-87B1-E666D1DBE495

Apple Watch รุ่นธรรมดา เเละ Nike+

การรับประกันที่มากับตัวเครื่อง: รับประกันการซ่อมฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ 1 ปี และบริการช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 90 วัน

AppleCare+: รับประกันการซ่อมฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ AppleCare+ พร้อมรับประกันอุบัติเหตุความเสียหายจากการหยิบจับสูงสุด 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ 2,300 บาท

สำหรับเงื่อนไขของ Apple Watch คือ AppleCare+ จะครอบคลุมตัวเครื่อง Apple Watch, แบตเตอรี่ และสายชาร์จแบบแม่เหล็กและอะแดปเตอร์แปลงไฟที่มาพร้อมกับเครื่อง

Apple Watch Edition เเละ Apple Watch Hermès

การรับประกันที่มากับตัวเครื่อง: รับประกันการซ่อมฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ 2 ปี และบริการช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 2 ปี

AppleCare+: รับประกันการซ่อมฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ 3 ปีนับจากวันที่ซื้อ AppleCare+ พร้อมรับประกันอุบัติเหตุความเสียหายจากการหยิบจับสูงสุด 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ 2,600 บาท

สำหรับเงื่อนไขของ Apple Watch Edition เเละ Apple Watch Hermès คือ AppleCare+ จะครอบคลุมตัวเครื่อง Apple Watch, แบตเตอรี่ และสายชาร์จแบบแม่เหล็กและอะแดปเตอร์แปลงไฟที่มาพร้อมกับเครื่อง

ราคา AppleCare+ สำหรับ Apple Watch เเต่ละรุ่น93F7AA59-A428-4623-97C6-1F212BE9A0A8

Apple Care+ สำหรับ iPod

6FC63E1D-8277-42DA-A02A-F1528D8EDC4E

การรับประกันที่มากับตัวเครื่อง: รับประกันการซ่อมฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ 1 ปี และบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 90 วัน

AppleCare+: รับประกันการซ่อมฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ AppleCare+ พร้อมรับประกันอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ 900 บาท

สำหรับเงื่อนไขของ iPod Touch คือ AppleCare+ จะครอบคลุมประกันตัวเครื่อง iPod Touch , แบตเตอรี่, หูฟังและอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง

ราคา AppleCare+ สำหรับ iPod Touch เเต่ละรุ่น4188BC53-52C1-4812-A836-23496198D31B

Apple Care+ สำหรับ Mac

4153181A-CA9A-4B47-ACEE-6FFC8473A557

การรับประกันที่มากับตัวเครื่อง: รับประกันการซ่อมฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ 1 ปี และบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 90 วัน

AppleCare+: รับประกันการซ่อมฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ 3 ปีนับจากวันที่ซื้อ AppleCare+ พร้อมรับประกันอุบัติเหตุความเสียหายจากการหยิบจับสูงสุด 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ 3,300 บาท สำหรับความเสียหายหน้าจอหรือตัวเครื่องภายนอก และ 10,000 บาทสำหรับความเสียหายกรณีอื่น ๆ

สำหรับเงื่อนไขของ Mac คือ AppleCare+ จะครอบคลุมประกันตัวเครื่อง Mac, แบตเตอรี่, อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับเครื่อง เช่น อะแดปเตอร์แปลงไฟ, RAM ของ Apple, เราท์เตอร์ AirPort และอุปกรณ์ USB SuperDrive

ราคา AppleCare+ สำหรับ Mac เเต่ละรุ่น

22D4634E-2C08-4144-9D58-5B0A6DECA506

Apple Care+ สำหรับหูฟัง

45251812-C158-4FED-AA27-0F18C2B224C2

การรับประกันที่มากับตัวหูฟัง : รับประกันการซ่อมฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ 1 ปี และบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 90 วัน

AppleCare+: รับประกันการซ่อมฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ AppleCare+ พร้อมรับประกันอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ 1,000 บาท

สำหรับเงื่อนไขของ หูฟัง คือ AppleCare+ จะครอบคลุมประกันตัวหูฟัง , แบตเตอรี่, สายชาร์จและอุปกรณ์เสริมอื่นๆที่มาพร้อมเครื่อง

ราคา AppleCare+ สำหรับ หูฟัง เเต่ละรุ่น

58CEE3FB-7672-4696-B308-AE9CEC041CD3

หลังจากที่ลองดูราคาเเละการคุ้มครองเเล้วหลายคนคงอยากรู้ AppleCare+ ซื้อจากไหนได้บ้าง ?

AppleCare+ นั้นสามารถซื้อได้หลายหลายวิธีมาก

  • ซื้อ AppleCare+ พร้อมมากับตัวเครื่องตั้งเเต่เเรกเลย
  • ซื้อ AppleCare+ ผ่านการตั้งค่าจากตัวเครื่อง
  • ซื้อ AppleCare+ ผ่านเว็บไซต์นี้ AppleCare+
  • ซื้อ AppleCare+ กับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 0018004412904 เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. โดยที่เบอร์ที่โทรไปนั้นจะต้องเปิดให้บริการโทรระหว่าประเทศก่อน
  • ซื้อ AppleCare+ ผ่านเเอพ Apple Support
  • ไปซื้อที่ Apple Iconsiam หรือ ตัวเเทนจำหน่าย
  • ซื้อกับทางเครื่อข่ายมือถือก็ได้

AppleCare+ สามารถซื้อหลังจากซื้อเครื่องเเล้วได้หรือไม่ ?

คำตอบคือ ได้ สามารถซื้อ AppleCare+ สำหรับ iPhone , iPad , iPod Touch , Apple Watch เเละ Mac หลังจากซื้อเครื่องไปเเล้วในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ซื้อเครื่อง

AppleCare+ ควรซื้อไหม ?

ทีมงาน MacThai คิดว่า AppleCare+ นั้นจะควรซื้อมากๆสำหรับคนที่ใช้งาน ไม่ค่อยระมัดระวัง ทำตกล้นบ่อยๆ ไม่ติดฟิล์มนิรภัย ไม่ใส่อุปกรณ์กันกระแทก หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับของเหลวเข้าไปในตัวเครื่อง เเต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเเต่ละบุคคลด้วย เเต่มี AppleCare+ ไว้ก็ไม่เสียหายอะไรแถมยังทำให้รู้สึกอุ่นใจขึ้นอีกด้วยเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น

 

เรียบเรียงโดย ทีมงาน MacThai