Apple ได้เกรด A+ ในการจัดอันดับผู้ค้าปลีกที่ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

apple-store-iconsiam-hero

Mind the Store กลุ่มผู้ติดตามและจัดอันดับการใช้สารเคมีที่มีพิษในผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคได้ประกาศจัดตำแหน่งผู้ค้าปลีกในอเมริกาเหนือเป็นปีที่สาม โดย Apple ได้รับเกรด A+

มาตรวัดของ Mind the Store นั้นชื่อว่า Regulated Substances Specification หรือ RSS ซึ่งจะมีการวัดทั้งตัวสินค้า, บรรจุภัณฑ์, กระบวนการผลิต และการซื้อสินค้าภายในบริษัท ซึ่ง Apple ก็มีการเทรนนิ่งในด้านนี้ผ่าน Apple Environmental Health และ Safety Academy ด้วย

Mind the Store ระบุว่า Apple ได้คะแนน 106.25 คะแนน จากคะแนนเต็ม 135 คะแนน ทำให้ทางบริษัทได้รับเกรด A+ ซึ่งดีขึ้นกว่าปีที่แล้วที่ได้เกรด A โดยทาง Mind the Store ระบุว่า Apple มีมาตรการจัดการด้านเคมีในผลิตภัณฑ์ที่เข้มงวดกว่าเดิมมาก และนำมาเป็นอันดับ 1

นอกจาก Apple แล้ว ผู้ค้าปลีกชั้นนำที่ได้รับคะแนนรองลงมาจาก Apple ตามลำดับคือ Target ได้ 95.5 คะแนน เกรด A, Walmart ได้ 93.75 คะแนน เกรด A-, IKEA ได้ 87.75 คะแนน เกรด A- และ Whole Foods ได้ 83.75 คะแนน เกรด B+

ที่มา – 9to5Mac, Mind the Store (1), (2)