Appfigures รายงาน App Store มีจำนวนแอพลดลงเป็นครั้งแรก ผลจากการกวาดล้างแอพไม่ได้คุณภาพ

Apple_app_store_20180104

Appfigures ได้ออกข้อมูลจำนวนแอพโดยรวมของ App Store และ Google Play ในปี 2017 (ไม่ใช่ข้อมูลอย่างเป็นทางการจาก Apple หรือ Google เพราะเกิดจากการเก็บสถิติของบริษัทเอง) รวมทั้งสถิติที่น่าสนใจหลายประการ

ในข้อมูลฝั่งแอพโดยรวมนั้น App Store มีแอพจำนวน 2.1 ล้านแอพ ลดลงจาก 2.2 ล้านแอพในปีก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของ App Store ที่มีจำนวนแอพลดลง ในขณะที่ฝั่ง Google Play นั้นยังคงมีแอพเพิ่มขึ้น

01-03-Apps-Available-On-iOS-and-Google-Play@2x-2

แต่หากคิดเฉพาะแอพใหม่ที่ปล่อยเข้า Store นั้น App Store มีจำนวนลดลงถึง 29% ในขณะที่ฝั่ง Google Play เพิ่มขึ้นถึง 17%

02-04-New-Apps-Released-by-Year@2x-1

เหตุผลที่ App Store มีจำนวนแอพที่ลดลงเป็นครั้งแรก เนื่องจากช่วงปลายปี 2016 นั้น Apple เริ่มนโยบายเคลียร์ App Store โดยกวาดล้างแอพที่ล้าสมัย, ไม่อัพเดต, ไม่ทำตามไกด์ไลน์, ไม่สามารถใช้งานได้ตามคำอธิบายจะถูกนำออกจาก App Store และต่อมาในปี 2017 นั้น Apple ก็ปรับนโยบายให้เข้มงวดขึ้นอีก โดยแอพสแปม, โคลน, ไม่รองรับ 64-bit, ไม่มีการดาวน์โหลดเป็นเวลานานหลายปีจะถูกนำออกจาก App Store ด้วย ซึ่งจำนวนแอพที่ถูกนำออกจาก App Store มีนับแสนแอพ และนอกจากนี้ Apple ก็ยิ่งเข้มงวดกับแอพใหม่มากขึ้นอีก ทำให้ยอดการส่งแอพใหม่ลดลงมาก

05-Number-of-Ported-Apps@2x-2

หากมองไปที่การพอร์ตแอพจากแพลตฟอร์มหนึ่งไปยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง Appfigures รายงานว่า แอพจาก iOS นั้นถูกพอร์ตมา Android เป็นจำนวนมาก ในขณะที่แอพ Android ถูกพอร์ตไปยัง iOS เป็นจำนวนน้อยน้อยกว่า และเมื่อดูตัวเลขของแอพทั้งหมดนั้น พบว่ามีเพียง 450,000 แอพเท่านั้นที่เป็นแอพแบบ cross-platform คิดเป็นเพียง 8.5% ของแอพทั้งหมดเท่านั้น

06-Mobile-Apps-by-Platform@2x

ส่วนประเทศที่มีการปล่อยแอพเป็นจำนวนมาก ยังคงเป็นสหรัฐฯ ตามมาด้วยจีนและอินเดีย ซึ่งในแต่ละประเทศนั้น หมวดแอพยอดนิยมก็ยังคงเป็นเกม ตามมาด้วยธุรกิจ, ไลฟ์สไตล์ และการศึกษา

07-Countries-Releasing-Most-Apps@2x-1

สำหรับข้อมูลของ Appfigures นี้ ถูกเก็บจาก App Intelligence platform โดยในที่มานั้นยังมีข้อมูลสถิติที่น่าสนใจอีก สามารถเข้าไปดูที่ Appfigures

ที่มา – Appfigures