ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่อง !! Barclays ทำนาย ยอดขาย iPhone ในปีนี้จะลดลงเพราะผู้ใช้เปลี่ยนแบตแล้วใช้ต่อ

macthai-mini-review-iphone-6-iphone-6-plus.53 PM

ปัญหาการลดความเร็ว iPhone ผู้ใช้เนื่องจากแบตเตอรี่เสื่อมของ Apple จนทำให้ต้องออกโปรแกรมเปลี่ยนแบตเตอรี่ลดเหลือเพียง 1,000 บาท นักวิเคราะห์จาก Barclays ทำนายว่าอาจจะส่งผลต่อยอดขายของ iPhone ในปีนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้

ปัจจุบัน ลูกค้า Apple ทั้งหมดกว่า 77% นั้นยังคงใช้งานโมเดลเก่าคือ iPhone 6, 6 Plus, 6s 6s Plus, 7, 7 Plus และ SE ดังนั้นแม้ว่าจะมีผู้ใช้เพียงส่วนน้อยที่มาเข้าโครงการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อยอดขาย iPhone รุ่นใหม่ ๆ ได้อย่างมีนัยสำคัญ

เหตุผลที่ Apple แจ้งว่าจำเป็นต้องลดความเร็วบน iPhone นั้นก็เพื่อที่จะทำให้ตัวเครื่องใช้งานได้นานขึ้น มิฉะนั้นแล้วเครื่องก็จะดับไวกว่าเดิม แต่การทำโดยไม่แจ้งผู้ใช้ก่อนทำให้เกิดความไม่โปร่งใส จึงทำให้บริษัทต้องถูกฟ้องจากลูกค้าจำนวนมาก

ที่มา – Reuters