ลุ้นบินฟรีไปญี่ปุ่น! แค่จ่ายบิลค่าบริการของ True ผ่านแอพ True iService

true-iservice

ลูกค้าทรู ไม่ว่าจะเป็น TrueMove H, TrueOnline, True Visions เพียงจ่ายบิลกับ True iService ก็ได้สิทธิ์ลุ้นตั๋วเครื่องบินฟรี ไปเที่ยวสุดฟินเป็นคู่กับคนรู้ใจไกลถึงญี่ปุ่นเลยจ้า

กติการการร่วมสนุก
ลูกค้าทรูมูฟ เอช ทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ หรือทรูคอนเวอร์เจนส์ ลุ้นรับฟรี ตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-โตเกียว เพียงจ่ายบิลผ่าน True iService คลิก http://bit.ly/FreetoJapan

ของรางวัล
ตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-โตเกียว จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ

การประกาศรางวัล
ติดตามประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้ผ่านทาง http://truemoveh.truecorp.co.th/news/detail/919 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 โดยผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับโดย SMS จาก True iService

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่จ่ายบิลผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน True iService ในช่วงวันที่ 28 กันยายน-30 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น
2. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลคือ
ผู้จ่ายบิลผ่านเว็บทรูไอเซอร์วิส ลำดับที่ 5,555
ผู้จ่ายบิลผ่านแอปพลิเคชันทรูไอเซอร์วิสลำดับที่ 5,555
3. ผู้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามกฎหมาย
4. ของรางวัลคือ ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-โตเกียว จาก AirAsiaX จำนวน 2รางวัล รางวัลละไม่เกิน 30,000 บาท เดินทางในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561
5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้
6. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าผู้ใช้บริการทรูที่มีสถานะ “ใช้งาน” (Active) และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
7. ผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์หลังจากมีการติดต่อภายใน 7 วัน มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลนี้
8. ผู้โชคดีจะต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองที่ เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 12 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร