วันที่: 07/11/2017 | หมวด: Featured, News, PR | แท็ก: , ,

true-iservice

ลูกค้าทรู ไม่ว่าจะเป็น TrueMove H, TrueOnline, True Visions เพียงจ่ายบิลกับ True iService ก็ได้สิทธิ์ลุ้นตั๋วเครื่องบินฟรี ไปเที่ยวสุดฟินเป็นคู่กับคนรู้ใจไกลถึงญี่ปุ่นเลยจ้า

กติการการร่วมสนุก
ลูกค้าทรูมูฟ เอช ทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ หรือทรูคอนเวอร์เจนส์ ลุ้นรับฟรี ตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-โตเกียว เพียงจ่ายบิลผ่าน True iService คลิก http://bit.ly/FreetoJapan

ของรางวัล
ตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-โตเกียว จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ

การประกาศรางวัล
ติดตามประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้ผ่านทาง http://truemoveh.truecorp.co.th/news/detail/919 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 โดยผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับโดย SMS จาก True iService

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่จ่ายบิลผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน True iService ในช่วงวันที่ 28 กันยายน-30 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น
2. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลคือ
ผู้จ่ายบิลผ่านเว็บทรูไอเซอร์วิส ลำดับที่ 5,555
ผู้จ่ายบิลผ่านแอปพลิเคชันทรูไอเซอร์วิสลำดับที่ 5,555
3. ผู้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามกฎหมาย
4. ของรางวัลคือ ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-โตเกียว จาก AirAsiaX จำนวน 2รางวัล รางวัลละไม่เกิน 30,000 บาท เดินทางในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561
5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้
6. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าผู้ใช้บริการทรูที่มีสถานะ “ใช้งาน” (Active) และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
7. ผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์หลังจากมีการติดต่อภายใน 7 วัน มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลนี้
8. ผู้โชคดีจะต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองที่ เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 12 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

About advertorial

Advertorial for MacThai.com

Leave a Reply