งานวิจัย machine learning ของ Apple ชิ้นแรกได้รับรางวัลจากงานสัมมนา CVPR

ios-10-photos

เมื่อปีที่แล้ว Apple เริ่มเผยแพร่รายงานวิจัยเกี่ยวกับ AI และ machine learning ออกสู่สาธารณะ โดยเป็นเรื่อง “Learning from Simulated and Unsupervised Images through Adversarial Training” ที่เน้นในเรื่องเทคนิคการรู้จำรูปภาพขั้นสูงโดยใช้ทั้งภาพจำลองและภาพจริงในการเทรน AI ขั้นสูง

รายงานชิ้นนี้ได้รับการยอมรับเข้าไปในงานสัมมนา Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) ประจำปี 2017 ที่จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม โดยงานวิจัยชิ้นนี้ของ Apple ได้รับรางวัล CVPR 2017 Best Paper Award ในฟิลด์ machine learning

ทั้งนี้มีผู้อ่าน MacRumors ที่ใช้ชื่อว่า Tom (จบปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนี้) กล่าวว่างาน CVPR นั้นถือเป็นงานสัมมนาด้าน AI และ machine learning ที่มีอิทธิพลมาก การได้รับรางวัลในงานนี้ถือเป็นความสำเร็จที่หาได้ยากมาก แม้จะเป็นคนที่เก่ง ๆ ในฟิลด์นี้ก็ตามที

งานวิจัยชิ้นนี้ถูกเขียนขึ้นโดย Ashish Shrivastava, Tomas Pfister, Oncel Tuzel, Joshua Susskind, Wenda Wang และ Russel Webb ซึ่งนอกจากงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งเป็นชิ้นแรกของ Machine Learning Journal โดย Apple เองแล้ว ก็จะยังมีงานชิ้นอื่น ๆ ภายใต้ความดูแลของ Apple ตีพิมพ์เป็นระยะ ๆ และล่าสุดคืองานวิจัยเกี่ยวกับ Siri ที่เพิ่งตีพิมพ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ที่มา – MacRumors