Apple จดสิทธิบัตรใหม่ ใช้กล้องหน้า, เซ็นเซอร์วัดแสงและตรวจจับวัตถุ เพื่อวัดค่าด้านสุขภาพต่าง ๆ

apple-patent-describes-using-the-front-facing-camera-light-proximity-sensors-for-health-measurements

ล่าสุดแอปเปิลได้จดสิทธิบัตรใหม่ เกี่ยวกับการใช้กล้องหน้า, เซ็นเซอร์วัดแสงและเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ (Light & Proximity sensor) เพื่อใช้ในการตรวจวัดค่าต่าง ๆ ด้านสุขภาพ

โดยสิทธิบัตรฉบับนี้ ระบุว่าจะใช้กล้องหน้า เซ็นเซอร์วัดแสง และตรวจจับวัตถุ อาจนำไปอ่านค่า Electrocardiogram (ECG) หรือกราฟชีพจร เพื่อนำไปคำนวณหาอัตราการเต้นของหัวใจได้ ยิ่งไปกว่านั้น อาจสามารถวัดค่า %ไขมัน, อัตราการเต้นของหัวใจ, Oxygen Saturation, Perfusion index และ Photoplethysmogram ได้ด้วย

apple-patent-describes-using-the-front-facing-camera-light-proximity-sensors-for-health-measurements 2

 

ต้องยอมรับว่าตอนนี้แอปเปิลสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะมี Apple Watch ไว้ออกกำลังกาย, มี ResearchKit ไว้สำหรับวินิจฉัย และวิเคราะห์ด้านสุขภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตามตอนนี้แอปเปิลก็ยังไม่ได้ออกมาระบุว่าจะใช้การวัดค่าเหล่านี้ในสินค้าชนิดใด ซึ่งในอนาคตอาจจะถูกนำมาใส่ให้กับไอโฟนรุ่นถัด ๆ ไปก็เป็นได้

 

ที่มา – Patently Apple