Apple ลดราคา iCloud ความจุ 2TB เหลือ 349 บาทต่อเดือน

แอปเปิลปรับราคาพื้นที่ iCloud ซื้อเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยลดราคาความจุสูงสุด 2TB ลงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว

iCloud_June2017

สำหรับราคา iCloud Storage ซื้อเพิ่มเติมจากที่ให้ฟรี 5GB นั้น ราคาใหม่รายเดือนซึ่งมีผลทันทีเป็นดังนี้

  • 50GB ราคา 35 บาทต่อเดือน (เท่าเดิม)
  • 200GB ราคา 99 บาทต่อเดือน (เท่าเดิม)
  • 2TB ราคา 349 บาทต่อเดือน

โดยราคาความจุ 2TB นั้นลดจาก 699 บาท เหลือ 349 บาท ซึ่งเป็นราคาเดิมของความจุ 1TB และแอปเปิลก็ยกเลิกความจุ 1TB ไปเลย

การกำหนดราคาแผนใหม่นี้ก็ชัดเจนว่าจูงใจให้ซื้อแผน 2TB นั่นเอง โดยใน iOS 11 และ macOS High Sierra นั้นแอปเปิลได้เพิ่มแผน Family สำหรับ iCloud Storage เข้ามา ก็ทำให้การซื้อความจุสูงๆ น่าสนใจขึ้นเพราะสามารถแชร์การใช้งานกันได้นั่นเอง

ที่มา: MacRumors