ผลการวิจัยเผย Apple Watch วัดอัตราการเต้นหัวใจ แม่นยำกว่ารุ่นอื่น ๆ ในตลาด

apple watch heart rate

ล่าสุดได้มีงานวิจัย ออกมาเปรียบเทียบความแม่นยำของ Fitness Tracker ในตลาดทั้งหมด 7 รุ่นด้วยกัน ได้แก่ Apple Watch, Basis Peak, Fitbit Surge, Microsoft Band, Mio Alpha 2, PulseOn และ Samsung Gear S2 ผลปรากฏว่า Apple Watch ชนะเลิศ มีความแม่นยำสูงที่สุด

โดยงานวิจัยนี้ มีอาสาสมัครจำนวน 60 คน แบ่งเป็นชาย 29 คน หญิงอีก 31 คน โดยจะทำการสวมใส่ Fitness Tracker รุ่นต่าง ๆ และทำการปั่นจักรยาน, วิ่ง และเดิน ซึ่งอัตราการเต้นของหัวใจจะถูกเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน Gold Standard จากการใช้ Electrocardiograph (ECG) ซึ่งจะทำการวัดอัตราการเต้นของหัวใจและแคลอรี่ที่เผาผลาญไปจากการหายใจเข้าออก โดยนักวิจัยยอมรับค่าความผิดพลาด (Error) ได้ไม่เกิน 5%

applewatchstudy1-800x562

ผลที่ได้ก็คือ Apple Watch มีความแม่นยำสูงที่สุด ซึ่งมี Error แค่ประมาณ 2% เท่านั้น ในขณะที่ Samsung Gear S2 มีค่า Error อยู่ที่ 6.8% โดยนักวิจัยเผย Apple Watch สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้แม่นยำที่สุดเมื่อทำการเดิน

สำหรับการคำนวณแคลอรี่ที่เผาผลาญไป ผลปรากฏว่าสอบตกทั้งหมด รวมถึง​ Apple Watch ด้วย ซึ่งเมื่อดูจากกราฟ B จะเป็นว่า Fitbit Surge มีความแม่นยำมากสุด แต่ข้อมูลไม่ค่อยเกาะกลุ่มกันมากนัก แต่ Apple Watch ข้อมูลดูเกาะกลุ่มกันมากที่สุด แต่ไม่แม่นยำ

applewatchstudy2-800x328

อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ไม่ได้เลือก Garmin เข้ามาร่วมทำการทดสอบด้วย ซึ่งจากความเห็นของแอดแล้ว Garmin ถือว่าเป็น Fitness Tracker เฉพาะด้านเหมาะกับคนออกกำลังกายจริง ๆ ซึ่งมีชื่อเสียงด้านความแม่นยำพอสมควร

 

ที่มา – MacRumors