พบกับงานสัมนาใหญ่แห่งปี True Business Forum 2017 ในหัวข้อ “Smart Thailand 4.0” ร่วมงานฟรี !!

true-business-thailand-4-0-3

ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัลสู่การแข่งขันระดับโลก โดย True Business ขอเรียนเชิญเจ้าของธุรกิจไทยร่วมงานสัมมนาใหญ่แห่งปีกับ งาน TrueBusiness Forum 2017 “Smart Thailand 4.0”

พบกับการเจาะลึกภาพรวมเศรษฐกิจไทยตามทิศทางของนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมอัพเดทการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันของเศรษฐกิจไทยเมื่อได้ก้าวเป็น Digital Economy รวมไปถึงการตีแผ่เนื้อหาของกระแสเทรนด์โลก และ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโอกาสการเติบโตให้ธุรกิจไทยที่ควรต้องรู้

ในวันพุธที่ 17 พ.ค. 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.30 น ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน สำรองที่นั่งด่วน เพียง 1,500 ที่นั่งเท่านั้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ลงทะเบียน คลิก http://truebusiness.truecorp.co.th/#news-section

true-business-thailand-4-0-1

 

โดยภายในงานคุณจะได้พบกับสัมมนาเนื้อหาที่คุณควรต้องรู้

  • ปาฐกถาพิเศษจาก ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กับภาพรวมของเศรษฐกิจไทยปี 2017 และวิเคราะห์การดำเนินนโยบาย Thailand 4.0 ถึงโอกาสการแข่งขันของธุรกิจไทยในปัจจุบัน ตามด้วย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับประเด็นเจาะลึก Digital Economy กลยุทธ์สร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อธุรกิจไทยแบบก้าวกระโดด ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่ธุรกิจไทยให้ความสนใจอย่างมากในตอนนี้
  • เจาะลึกธุรกิจไทยเตรียมพร้อมและปรับตัวได้ขนาดไหนกับการก้าวย่างเข้าสู่ยุค Digital Economy พร้อมตัวอย่างแนวคิดใหม่ๆ / กรณีศึกษาทางการตลาดที่เกิดขึ้นจริงด้าน Digital Marketing เพื่อนำมาปรับใช้ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม ผู้บริโภค และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป และสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจในยุคดิจิตอล ที่ได้จากมุมมองของผู้อำนวยการ สสว. (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) และผู้บริหารธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม่
  • มาอัพเดทเทคโนโลยี Smart Business Solutions ใหม่ๆ พร้อมวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางที่น่าสนใจที่ธุรกิจไทยจะได้รับประโยชน์ มีอะไรบ้าง พร้อมตัวอย่างเทคโนโลยีเด่นๆ ที่ธุรกิจจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร
  • Business Mobility Trend and Security 2017 อัพเดทเทรนด์ที่เกิดขึ้นบนอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มือถือ, แทบเล็ต และอุปกรณ์ที่องค์กรต่างๆ ต้องนำมาใช้ในการทำงาน รวมทั้งแนวทางในการสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูลองค์กรในรูปแบบ ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2017
  • Successful for Business Innovation Economy สร้างแรงบันดาลใจและชี้ให้เห็นโอกาสธุรกิจจากเจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอีใน ขนาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Start up, SME ขนาดเล็กและกลาง พร้อมแนะนำนวัตกรรมธุรกิจใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการรู้ทันกับการเเข่งขัน รวมทั้งเรียนรู้เครื่องมือการตลาดต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จในการตลาดยุค 4.0

 

  • เจาะลึกกับการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ และมุมมองในการสร้างสรรค์บริการ/ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมทั้งการสร้างความได้เปรียบให้ธุรกิจจากการใช้ข้อมูล Big data จากหลากมุมมองของตัวแทนจากองค์กรใหญ่ๆ ที่ใช้งานเช่น Google, Line, IPG (Media agency) เป็นต้น
  • อัพเดทเทรนด์ของเทคโนโลยีธุรกิจในปี 2017 ด้วยข้อมูลวิจัยระดับโลกจากผู้เชี่ยวชาญบริษัท IDC (Thailand) พบบทวิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้จากข้อมูลวิจัยที่อาจทำให้ธุรกิจได้เปรียบและสามารถปรับตัวเองให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีปัจจุบันtrue-business-thailand-4-0-2
  • เมื่อเทคโนโลยีปรับเปลี่ยนสู่ยุค IOT มาเรียนรู้กระบวนการ IoT ร่วมกับ Platform ที่น่าสนใจเพื่อสร้างโอกาสการแข่งขันให้ธุรกิจเป็นผู้นำ ไม่ว่าจะเป็น IOT Solutions, Services ที่หลากหลายบน Cloud based, การใช้ Analytic tools เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดจาก IOT, การสร้าง Data Visualization รวมทั้ง Use Case ที่น่าสนใจของ IOT Applications จากเหล่าองค์กรผู้นำด้าน IOT เช่น CISCO, Freewill, TRUE เป็นต้น
  • เรียนรู้แนวโน้มและทิศทางของ Platform on Cloud service ของธุรกิจในยุค Thailand4.0 โดยเฉพาะเจาะลึกระบบการจัดซื้ออิเล็คทรอนิกส์ หรือ e-Procurement ที่ทุกองค์กรต้องมีไว้ใช้ พบบทวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านการจัดซื้อ พร้อมเรียนรู้องค์ประกอบสำคัญของ eProcurement Platform จากบริษัทชั้นนำอย่างพันธวณิช

ลงทะเบียน คลิก http://truebusiness.truecorp.co.th/#news-section