เปิดตัวโครงการ Blogger’s Bootcamp By CP ALL ชวนเหล่าบล็อกเกอร์ ยกระดับสังคมออนไลน์

3-cp-all-blogger-bootcamp-macthai-1

ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย จับมือ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (TWA) และคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เปิดตัวโครงการ “Blogger’s Bootcamp By CP ALL” ขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเขียนหน้าใหม่ ในการค้นหาเอกลักษณ์เฉพาะตัวบอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวหนังสือได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมส่งเสริมการมอบความรู้ และส่งต่อเจตนารมณ์จากรุ่นพี่สู่คนอยากเขียน

 

นายบัญญัติ  คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าหลังจากที่บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดทำ “โครงการเซเว่น บุ๊ค อวอร์ด” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่เชิดชูเป็นขวัญกำลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเขียนไทยมากว่า 14 ปี เพื่อส่งเสริมการศึกษา การอ่านการเรียนรู้ให้กับคนไทย และเยาวชนไทย สำหรับในปีนี้ ซีพี ออลล์ได้พัฒนาต่อยอดแนวคิดจากนักเขียนปลายปากกา สู่นักเขียนยุคดิจิทัล หรือที่เรียกว่า “บล็อกเกอร์”

4-cp-all-blogger-bootcamp-macthai-5

โดยจัดทำโครงการ Blogger’s Bootcamp By CP ALL เพื่อสนับสนุน และผลักดันงานเขียนคุณภาพที่สามารถสร้างอาชีพและมองหาเอกลักษณ์ สร้างสรรค์บล็อกที่ดีมีคุณภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดจากบล็อกเกอร์รุ่นพี่ ตลอดจนพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีในการผลิตเนื้อหาให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

“วัตถุประสงค์หลักของการริเริ่มโครงการฯ นี้ เพื่อต่อยอด และส่งเสริมด้านการศึกษา พัฒนาเป็นแหล่งให้ความรู้แก่เหล่านักเขียน หรือบล็อกเกอร์นักสื่อสารยุคใหม่ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้นักเขียนหน้าใหม่ ค้นหาเอกลักษณ์โดดเด่นและยังสนับสนุนให้เกิดบล็อกเกอร์ไทยที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์งานที่ดี และดำรงซึ่งคุณธรรม จริยธรรมที่ดีของนักสื่อสาร นอกจากนี้ยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มบล็อกเกอร์ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์และส่งต่อเจตนารมณ์จากบล็อกเกอร์รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ทั้งยังมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดบล็อกคุณภาพผลิตงานเขียนอย่างทรงคุณค่าแก่ผู้อ่านต่อไป” นายบัญญัติ กล่าวเพิ่มเติม

1-cp-all-blogger-bootcamp-macthai-2

ด้าน รศ.ดร.จินตวีร์ เกษมศุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) กล่าวว่า ทางสถาบันฯ ได้เล็งเห็นคุณประโยชน์ในการสร้างนักเขียน และบล็อกเกอร์คุณภาพ เฉกเช่นเดียวกับที่ทางสถาบันได้มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ดีสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง อีกทั้งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้มีความสอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันที่มาจากอักษรย่อของสถาบัน (PIM) ดังนี้

– P: Practicality (ความรู้สู่การปฏิบัติ) เช่นเดียวกับโครงการฯ ที่มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาต่อยอด และส่งเสริมด้านการศึกษา พัฒนาเป็นแหล่งให้ความรู้แก่เหล่านักเขียน หรือบล็อกเกอร์ สู่ผลงานที่มีคุณภาพ

–  I: Innovation (นวัตกรรมและการสร้างสรรค์) สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเขียนหน้าใหม่ ค้นหาเอกลักษณ์เฉพาะตัว บอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวหนังสือได้อย่างน่าสนใจ

– M: Morality (คุณธรรม จริยธรรม) สนับสนุนให้เกิดบล็อกเกอร์ไทยที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์งานที่ดี ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

โดยโครงการ Blogger’s Bootcamp ที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่จะผลิตนักเขียนหน้าใหม่ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเสริมสร้างจรรยาบรรณ จริยธรรมแก่นักเขียนหรือบล็อกเกอร์ไทย ให้ผลิตงานเขียนที่มีคุณค่าและสร้างสรรค์แก่สังคมสืบไป

1-cp-all-blogger-bootcamp-macthai-3 2-cp-all-blogger-bootcamp-macthai-4

นายวโรรส โรจนะ อุปนายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยเผยว่าคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเสพข่าวสารจาก “สื่อสิ่งพิมพ์” มาสู่ยุคสมัยที่ผู้บริโภคอัพเดทข่าวสารผ่าน “สื่อออนไลน์” มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามควรอนุรักษ์ไว้ซึ่งคุณค่าและเสน่ห์ของงานเขียน เพียงแต่ปรับเปลี่ยนจากรูปแบบตัวหนังสือบนแผ่นกระดาษ เป็นบล็อก ที่น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มคนส่วนมากได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังพบว่าในปัจจุบันมีบล็อกเกิดขึ้นมากมาย ทั้งบล็อกที่มีคุณภาพและบล็อกหน้าใหม่ ที่ยังค้นหาตนเองไม่เจอ จนทำให้งานเขียนสูญเสียตัวตน โครงการ Blogger’s Bootcamp By CP ALL จึงตอบโจทย์นักเขียนไทยได้อย่างดี ทั้งรุ่นใหม่ และมืออาชีพ มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ในมุมมองแต่ละสาขาความสนใจ เพื่อนำไปปรับใช้ และพัฒนาคุณภาพของบล็อกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อม ๆ กับการนำเจตนารมณ์เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาสังคมบล็อกเกอร์ไทยให้คงไว้ซึ่งจรรยาบรรณต่อไป และทางสมาคมฯ พร้อมที่จะสนับสนุนเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสมาชิกในสมาคมฯ อาทิ เว็บไซต์ Macthai, Mangozero, และ Dek-D.com

สำหรับโครงการ Blogger’s Bootcamp By CP ALL แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ 1: Blogger’s Bootcamp ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 60 คน เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากแขกรับเชิญพิเศษจากวงการต่าง ทั้งนักเขียน และบล็อกเกอร์มืออาชีพ อาทิ อาจารย์ศุภเดช สุทธิพงศ์คณาสัย, คุณสรกล อดุลยานนท์, คุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, คุณวิชัย มาตกุล, คุณโค้ดดี้ เพจเสือร้องไห้, คุณว่านน้ำ ณ พันทิป และ คุณเอ็ม คาโจชิ เป็นต้น พร้อมเวิร์คช็อปฝึกฝีมือพัฒนางานเขียน โดยเริ่มในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 และเสาร์ถัดไป รวม 4 ครั้ง ณ E88 Bangkok

ช่วงที่ 2: BLOG-GER- DAY (บล็อก-เจอ- เดย์) ครั้งแรกของการรวมเหล่า บล็อกเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่อพบปะสังสรรค์ และอัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับวงการบล็อก พร้อมพบกับวิทยากรกิตติมศักดิ์จาก Web developer แนะเทคนิคการใช้เทคโนโลยี และบล็อกเกอร์ชื่อดัง

ช่วงที่ 3: CP All Blogger Awards มอบรางวัลให้กับเหล่าบล็อกเกอร์ที่มีผลงานสร้างสรรค์ อีกทั้งเพื่อยกย่องบล็อกเกอร์ไทยผู้ดำรงด้วยจรรยาบรรณในการนำเสนอ และสร้างสรรค์งานเขียนคุณภาพ

โครงการ Blogger’s Bootcamp By CP ALL พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีบล็อกหรือเพจเป็นของตัวเอง และต้องเปิดบล็อกหรือเพจมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน กรอกใบสมัครพร้อมเขียนแสดงความคิดเห็นจากโจทย์ที่กำหนดลงในใบสมัครออนไลน์ เพื่อประกอบการพิจารณาเข้าร่วม

 

Bootcamp ในลำดับถัดไป สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 มีนาคม 2560 โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 4 เมษายน 2560 สามารถสมัครและประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ http://bloggersbootcamp.cpall.co.th และ Facebook Fanpage: Bloggers Bootcamp สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bootcampbycpall@gmail.com