Apple ยื่นฟ้อง Qualcomm ผู้ผลิตชิพโมเด็มให้ iPhone ข้อหาผูกขาดการค้า

apple-store-palo-alto-780x520

Apple ได้ยื่นฟ้อง Qualcomm ผู้ผลิตโมเด็มสำหรับ iPhone ในข้อหาการทำสัญญาทางธุรกิจไม่เป็นธรรม เรียกเงินค่าเสียหายเป็นจำนวน 1 พันล้านดอลลาร์ โดยยื่นฟ้องหลังจากที่ FTC หน่วยงานด้านการค้าของสหรัฐฯ ยื่นฟ้อง Qualcomm เพียงไม่กี่วันเท่านั้น

การยื่นฟ้องของ Apple ต่อ Qualcomm นี้ ทางบริษัทให้เหตุผลว่า Qualcomm บังคับให้ Apple ซื้อชิพสำหรับรับคลื่นสัญญาณเพื่อให้ได้สิทธิบางอย่างที่มากขึ้น โดยทาง Apple อยากจะลดค่าใช้จ่ายในสิทธิบัตรที่จ่ายให้ Qualcomm แต่ทางบริษัทให้เงื่อนไขว่า Apple ต้องใช้ชิพจาก Qualcomm แต่เพียงผู้เดียวบน iPhone ตั้งแต่ปี 2011 จนถึง 2016

Apple ได้เขียนไว้ในคำฟ้องว่า Qualcomm เก็บเงินค่าสิทธิบัตรจาก Apple สูงกว่าที่จ่ายให้กับสิทธิบัตรด้านเครือข่ายของคนอื่นมากถึง 5 เท่า และการทำสัญญาดังกล่าวเพิ่งจะหมดไปเมื่อปีที่แล้ว (ทำให้ iPhone 7/7 Plus ใช้ชิพ Intel และ Qualcomm ควบคู่กันไป)

นอกจากนี้ Apple ยังกล่าวถึงกรณีที่ทางบริษัทถูก Qualcomm ขู่โดยการริบเงินดังกล่าวไว้ และสั่งให้ Apple ให้ข้อมูลเท็จกับหน่วยงาน KFTC ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการตรวจสอบของเกาหลีใต้ที่ตรวจสอบ Qualcomm เพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนให้คืนเงินเหล่านั้นให้ Apple แต่ Apple ปฏิเสธการกระทำ ทำให้ Qualcomm ถูกปรับเป็นจำนวนเงินกว่า 850 ล้านดอลลาร์ในข้อหากีดกันทางการค้าจาก KFTC

ส่วนฝั่ง Qualcomm นั้นออกมากล่าวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและบอกว่าการฟ้องร้องไม่มีมูลความจริง Apple พยายามกระตุ้นให้หน่วยงานทั่วโลกมาตรวจสอบ Qualcomm ตัวอย่างก็เช่น KFTC ของเกาหลีและ FTC ของสหรัฐฯ โดย Apple ได้ให้ข้อมูลเท็จกับหน่วยงานเหล่านั้น

ที่มา – Reuters, AppleInsider