ไตรมาสที่ 4 ปี 2016 Mac ยังขายได้เรื่อย ๆ แต่ตลาด PC ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด Gartner ได้ออกมารายงานถึงยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดของคอมพิวเตอร์ PC ในไตรมาสที่ 4 ปี 2016 ที่ผ่านมา พบว่าแอปเปิลยังคงขาย Mac ได้เรื่อย ๆ สวนทางกันกับตลาด PC โดยร่วมที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

จากตารางพบว่าผู้ที่ครองตลาด PC โลกอยู่ตอนนี้นั่นก็คือ Lenovo, HP, Dell ตามลำดับ ซึ่งไตรมาสที่ผ่านมา Lenovo ขายคอมพิวเตอร์ PC ได้ 15.7 ล้านเครื่อง คิดเป็นส่วนแบ่ง 21.7% ส่วนที่ 2 อย่าง HP ตามมาติด ๆ โดยขายได้ 14.8 ล้านเครื่อง คิดเป็นส่วนแบ่ง 20.4%

ส่วนแอปเปิลครองตำแหน่งที่ 5 ของตลาด โดยไตรมาสที่ 4 ของปี 2016 ขายได้ 5.4 ล้านเครื่อง คิดเป็น 7.5% ใกล้เคียงกับ Asus มาก เมื่อลองเทียบกับปีที่แล้วพบว่าแอปเปิลเติบโตขึ้นเล็กน้อย 2.4%

ตารางส่วนแบ่งการตลาดคอมพิวเตอร์ PC โลก ไตรมาสที่ 4 ปี 2016 (หน่วย: พันเครื่อง)
gartner_4q16_global

ส่วนเมื่อมาดูตลาด PC ในสหรัฐอเมริกา ก็พบว่าก็มีแนวโน้มคล้าย ๆ กับ ตลาดโลก นั่นก็คือแอปเปิลขายได้มากขึ้นกว่าปีก่อน คิดเป็น 6.4% ซึ่งรั้งอันดับ 4 ของตารางไว้ได้

ตารางส่วนแบ่งการตลาดคอมพิวเตอร์ PC ในสหรัฐ ไตรมาสที่ 4 ปี 2016 (หน่วย: พันเครื่อง)
gartner_4q16_us

Gartner’s Preliminary U.S. PC Vendor Unit Shipment Estimates for 4Q16 (Thousands of Units)

และเมื่อดูกราฟส่วนแบ่งการตลาดของ Mac ในสหรัฐอเมริกา ก็พบว่าส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 2006 แต่เมื่อดูแนวโน้มของกราฟ ก็พบมาช่วงปีหลัง ๆ ส่วนแบ่งการตลาดเริ่มคงที่

กราฟส่วนแบ่งการตลาดของ Mac ในสหรัฐ ระหว่างปี 2006 ถึง 2016gartner_4q16_us_trend

 

ที่มา – MacRumors