Apple ออกโฆษณา Apple Watch ใหม่ Go Ride และ Go Surf

apple-watch-series-2-go-ride

Apple ได้ออกโฆษณาชุดใหม่ของ Apple Watch อีกสองวิดีโอ คือ Go Ride และ Go Surf ซึ่งยังคงเน้นการซื้อ Apple Watch เป็นของขวัญเหมือนกับชุดที่ปล่อยออกมาครั้งก่อน

ทั้งสองวิดีโอจะมาในธีมแบบเดียวกันคือได้รับ Apple Watch เป็นของขวัญ จากนั้นก็ใส่ไปเที่ยวทำกิจกรรมได้ เช่น ปั่นจักรยาน หรือเล่นโต้คลื่น (เพื่อโชว์คุณสมบัติกันน้ำ) และสุดท้ายจบด้วยคำว่า The gift of go เพื่อเป็นการบอกว่า Apple Watch เป็นของขวัญที่ใส่ไปไหนมาไหนได้

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลสิ้นปีแล้ว และเป็นช่วงที่การจับจ่ายซื้อสินค้าเพื่อเป็นของขวัญสูงมาก ดังนั้น Apple จึงเริ่มปล่อยโฆษณาออกมาเพื่อส่งเสริมการขายมากขึ้น