ระบบ Search Ads ของ App Store เริ่มใช้งานได้แล้ว

search-ads

ระบบ Search Ads บน App Store ที่ให้นักพัฒนาจ่ายเงินเพื่อให้แอพของตัวเองอยู่ต้น ๆ บน App Store ในหน้าค้นหา ได้เริ่มเปิดให้ใช้งานแล้วตามที่ Apple ว่าไว้คือวันที่ 5 ตุลาคม

สำหรับระบบ Search Ads นั้น แอพที่ถูกโปรโมตผ่านโปรแกรมนี้จะแสดงเป็นกล่องสีฟ้าเหนือช่องค้นหาของ App Store พร้อมคำว่า Ad ด้านข้างชื่อนักพัฒนา เพื่อให้บอกว่าเป็นแอพที่ถูกโปรโมตมา

สำหรับแอพที่ถูกโปรโมตก็มีให้เลือกตั้งแต่แบบที่โปรโมตแล้วขึ้นมาเฉพาะชื่อและคำบรรยายแอพ ไปจนถึงแบบที่โปรโมตแล้วขึ้นภาพ screenshot มาด้วย

สำหรับเงินที่นักพัฒนาจะต้องจ่ายใน Search Ads นี้จะเป็น Cost Per Tap หรือจ่ายเงินตามจำนวนการคลิก และ Apple ยังมีเครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อติดตาม engagement กับโฆษณา และจัดการค่าต่าง ๆ ได้ด้วย

ที่มา – AppleInsider