Apple เตรียมตั้งศูนย์วิจัยแห่งใหม่ในประเทศจีน

zhongguancun-science-park

Apple ได้เริ่มตั้งศูนย์วิจัยและนักพัฒนาแห่งแรกในประเทศจีนใน Zhongguancun Science Park ซึ่งได้รับการยืนยันจากคณะกรรมการแล้ว

Zhongguancun สถานที่ที่ Apple คิดจะไปตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งนี้ อยู่ใน Haidian District ซึ่งอยู่ทางตอนตะวันตกเฉียงเหนือของ Beijing สถานที่นี้เป็นที่รู้จักในชื่อ “Silicon Valley แห่งประเทศจีน” โดยพื้นที่นี้มีบริษัทเทคโนโลยีกว่า 2 หมื่นแห่ง ถือเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ต่าง ๆ รวมถึงมีบริษัทหลายแห่งตั้งศูนย์วิจัยและนักพัฒนาแล้ว เช่น Google, Intel, AMD, Microsoft และ Sony

ศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ของ Apple นี้คาดว่าจะมีมูลค่าอยู่ที่ 15 ล้านดอลลาร์ และจะลงทุนในอนาคตเพิ่มจนถึง 45 ล้านดอลลาร์ โดยศูนย์แห่งนี้จะมีการจ้างพนักงาน 500 คน เน้นในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ภาพและเสียง รวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูงของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ใช้และอุตสาหกรรมข้อมูล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งนี้คาดว่าจะเสร็จในปี 2016 ซึ่งน่าจะใช้เป็นสถานที่สำหรับการรวมทีมวิศวกรและทีมธุรกิจของ Apple เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายในประเทศจีนให้มากขึ้น