Apple News เริ่มเปิดระบบสมัครสมาชิกให้ผู้ใช้แล้ว

ios_10_feature_news

Apple ได้ทำการปรับปรุงแอพ News ใน iOS 10 ใหม่อีกครั้ง โดยมีฟีเจอร์ที่สำคัญคือผู้ให้บริการหนังสือพิมพ์ ข่าว หรือนิตยสาร สามารถเพิ่มบริการบอกรับสมาชิกให้ผู้ใช้สมัครสมาชิกได้ภายในแอพ News เลย

แต่เดิมนั้น Apple News จะจำกัดให้ผู้บริการข่าวรับรายได้จากการโฆษณาเท่านั้น ดังนั้นสำนักพิมพ์บางแห่งที่ยังคงพึ่งพิงรายได้จากสมาชิกก็ต้องทำแอพแยกอยู่ดี ไม่สามารถไปลงกับ Apple News ได้ การที่ Apple News รองรับระบบสมาชิกภายในตัว ก็จะช่วยให้สำนักพิมพ์ทำงานได้ง่ายขึ้น เพราะไม่ต้องทำแอพเอง รวมถึงได้จำนวนผู้ใช้ที่กว้างขวางขึ้นด้วย เพราะแอพ News มากับ iPhone เลย

การสมัครสมาชิกของข่าวบน Apple News นี้ก็ยังคงอยู่ภายในเงื่อนไขการสมัครสมาชิกของ iTunes คือรายได้ Apple จะหักไป 30% แต่ถ้ามีการต่ออายุสมาชิกในปีถัดไปจะหักลดลงเหลือ 15%

ที่มา – The Next Web