แผ่นดินไหวคุมาโมโตะ กระทบโรงงานผลิตเซนเซอร์กล้องของ Sony ซึ่งมี Apple เป็นหนึ่งในลูกค้าหลัก

Sony ผู้ผลิตเซนเซอร์กล้องสำหรับใช้ในสมาร์ทโฟน ซึ่งมีแอปเปิลเป็นหนึ่งในลูกค้าหลัก เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่สองครั้งในเมือง Kumamoto ประเทศญี่ปุ่นนั้น ทางโซนี่ได้สั่งปิดโรงงานผลิตเป็นการชั่วคราว โดยยังไม่มีกำหนดกลับมาเปิดโรงงาน

A logo of Sony Corp is seen outside its headquarters in Tokyo

โซนี่ระบุว่าบริษัทมีโรงงานในพื้นที่หมู่เกาะคิวชู ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบเหตุนั้น นอกจากโรงงานที่ Kumamoto ก็มีอีกโรงงานในเมือง Nagasaki แต่โรงงานดังกล่าวมีการหยุดสายการผลิตเพียงบางส่วน

โซนี่ระบุว่าการส่งมอบชิ้นส่วนให้กับลูกค้านั้นยังไม่ได้รับผลกระทบตอนนี้ เพราะยังมีสินค้าคงค้างอยู่เป็นจำนวนหนึ่ง และบริษัทจะออกมารายงานอีกครั้งหากมีปัญหาสินค้าขาดแคลนจนกระทบต่อลูกค้า อย่างไรก็ตามโซนี่อาจกระจายการผลิตชิปดังกล่าวให้กับโรงงานอีกสองแห่งในพื้นที่อื่นของประเทศญี่ปุ่นได้

ที่มา: Reuters